LIGE NU:

Regeringen vil færdiggøre 2+1-vej ved Skagen

Nyt trafikudspil handler langt fra kun om en ny Limfjordsforbindelse. Der foreslås også udbygning af flere bestående nordjyske veje - og støjsikring langs den nuværende motorvej ved Aalborg.

Selv om en ny Limfjordsforbindelse ved Aalborg er blandt de største og mest omdiskuterede projekter i regeringens infrastruktur-udspil, der blev præsenteret torsdag, ER der i planen også andre forslag, der drejer sig om Region Nordjylland. Og disse projekter vil næppe møde modstand af samme kaliber som udspillets forslag om en ny Limfjordsforbindelse vest om Aalborg!

På vejfronten lægger man op til, at den såkaldte 2+1-vej færdiggøres mellem Ålbæk og Skagen. Det er et projekt, som længe har stået på ønskesedlen hos kommune og region. Mod vest i regionen vil det uden tvivl vække glæde, at regeringen foreslår at øge kapaciteten på rute 26 mellem Hanstholm og Sallingsund, ligesom krydset ved Thisted, hvor rute 11 og rute 26 mødes, skal bygges om.

Ligesom tilfældet er med en ny fjordforbindelse, nævner udspillet ikke noget tidspunkt for, hvornår disse projekter foreslås realiseret.

Støjgener ved bynære motorveje har sit eget afsnit i udspillet - og dét handler ikke om den ny, foreslåede fjordforbindelse! Men på en række bestående motorvejsstrækninger er der "høj støjbelastning med høj boligtæthed", hedder det i udspillet, hvori man nævner en række strækninger, hvor støjen skal søges reduceret. En af disse er ved den nuværende motorvej ved Aalborg.

Ved præsentationen af udspillet pointerede regeringens repræsentanter gang på gang, at udspillet ikke kun drejer sig om bedre forhold for biltrafik. Også den kollektive trafik skal tilgodeses. Der nævnes en række initiativer rundt om i landet. I Nordjylland lægges der op til, at aftalen om, at regionen driver den regionale togtrafik mellem Skørping og Frederikshavn, forlænges foreløbig til 2030.

Samtidig nævnes togstationerne i Hobro, Hjørring og Sindal som eksempler på stationer, hvor der med statslige kroner i ryggen kan skabes "mere liv".