LIGE NU:

Sigtet i klit-sag: Kommunen overdriver skaderne

I nattens mulm og mørke skrællede en gummiged sidste år toppen af to klitter på Sønder Strand i Skagen. Frederikshavn Kommune skønner, at der blev skubbet 3.000 kubikmeter sand ned på stranden, men der er slet ikke tale om så store mængder, lyder det fra en af de sigtede i hærværks-sagen.

I 65 minutter kørte en stor gul gummiged rundt i det fredede område ved Skagen Sønder Strand natten mellem den 26. og 27. oktober. Toppen af to klitter blev fjernet. Sandet blev skubbet ned på stranden. Så meget er de to sigtede mænd og Frederikshavn Kommune enige om.

Men når det drejer sig om mængden af sand, som gummigeden skrællede af klitten, så er der stor uenighed. Frederikshavn Kommune har søgt Fredningsnævnet om dispensation til at reetablere området og flytte 3.000 kubikmeter sand tilbage, som de mener, blev fjernet fra klitterne.

Det er Frederikshavn Kommunes natursagsbehandler, som efter en besigtigelse på stranden to dage efter ødelæggelserne har vurderet, at der var fjernet mellem 3.000 og 3.500 kubikmeter sand. Det fremgår af politianmeldelsen til Nordjyllands Politi.

quote - Det hjælper ikke at bede om tilgivelse. Det hjælper at blive straffet og betale regningen.

Birgit S. Hansen, Borgmester i Frederikshavn Kommune.

En voldsom overdrivelse lyder det fra den ene af de to sigtede i sagen. Den aalborgensiske erhvervsmand Hans Andersen.

Hans Andersen mener, at kommunen overdriver den mængde sand, som blev fjernet fra de to klitter.
Hans Andersen mener, at kommunen overdriver den mængde sand, som blev fjernet fra de to klitter.
Foto: Jesper Christiansen

- Frederikshavn Kommune har pustet sagen op i så voldsom grad, som ikke er lig med det omfang, som det der er sket dernede, siger han.

Sand nok til at fylde 150 lastbiler

3.000 kubikmeter sand svarer til den mængde, som der skal til for at fylde omkring 150 lastbiler med sættervogne.

- Hvis der var 3.000 kubikmeter, så ville der være sand helt ned til vandet, siger Hans Andersen.

Det er ud fra billeder af terrænregulering og overflyvning med drone, at Frederikshavn Kommune kommer frem til, at der er flyttet 3.000 kubikmeter sand ned fra klitterne i et område, som er 117 meter langt og 20 meter bredt.

- Jeg synes, at man kan snakke meget om, det er 2.500 kubikmeter eller 3.000 kubikmeter. Fokus er, at vi skal have genskabt den klit, som nogen skandaløst har ødelagt, siger Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hansen.

Først et par dage efter at kommunens sagsbehandler har vurderet omfanget af ødelæggelserne, er den landinspektør, som kommunen har bestilt i Skagen for at måle op. Sagsakterne viser imidlertid, at landinspektørens rapport fra 1. november ikke indeholder noget omkring mængder af sand. I rapporten angives kun areal.

- Vores folk og de fagfolk vi har haft til det taler ikke så meget om kubikmeter sand. De taler om, at præcis den mængde sand, som er skubbet ned, skal tilbage. De har øje for reetablering, siger borgmesteren.

quote Man kan sige, at med de påstande kommunen fejlagtigt arbejder videre med, så vil der rejse sig en klit på otte meter.

Hans Andersen, sigtet i sagen. 

Sigtet: Kun fjernet 135 til 250 kubikmeter sand

Hans Andersen mener, at kommunen overdriver mængder for at få skaderne til at virke voldsommere og dyrere. Han har haft to forskellige landinspektører til at måle op. De kommer frem til at der kun er fjernet mellem 135 og 250 kubikmeter sand fra et området på 800 kvadrat meter.

- Jeg synes, offentligheden har krav og behov for at få at vide, hvad der skete der nede. Det får det på et tidspunkt, men de har også behov for at få omfanget at vide, siger Hans Andersen.

Det vakte voldsom opstandelse i Skagen sidste år, da en gummiged midt om natten skraldede toppen af to klitter på Sønderstrand i Skagen. To mænd er sigtet for groft hærværk og overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Den ene af de to mænd - den aalborgensisk erhvervsmand Hans Andersen står nu for første gang frem og fortæller, hvad som skete i oktober sidste på.

Det er tallene fra kommunens skøn i oktober, der går igen, da man midt i november sidste år søger Kystdirektoratet og Fredningsnævnet om dispensation til at reetablere området med 3.000 kubikmeter sand og plante 26.000 stk hjelm i området.

- Vi har kun en interesse. Det er, at der skal reetableres, og det er der nogen, som skal betale. Det er det, som vi har gjort gældende, siger Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hansen.

Fredningsnævn kiggede ikke på sand

Både Fredningsnævnet og Kystdirektoratet godkender kommunens plan for reetablering uden at stille spørgsmålstegn ved mængden af sand, som skal føres tilbage.

- Der blev på besigtigelsen ikke stille spørgsmålstegn ved mængden af sand på mødet, siger Tage Leegaard. Han er ministeriets udpegede medlem af Fredningsnævnet.

Mængden af sand er slet ikke et tema for Fredningsnævnet på besigtigelse i Skagen. Det forklarer formanden for Fredningsnævnet, dommer Niels Bjerre.

- Det, som står i afgørelsen angående mængder, er taget fra kommunens plan. Vi har ikke sagskundskab til at vurdere det. Vi har godkendt, at klitten skal føres tilbage til som den så ud før hærværket til dens oprindelige størrelse. Vi har ikke vurderet på, om beregningerne var rigtige eller forkerte. Vi går ud fra at kommunen har de rigtige mængder angivet, siger Niels Bjerre.

Borgmester: Det hjælper ikke at bede om tilgivelse

Fredningsnævnet giver efter besigtigelsen i Skagen Frederikshavn Kommune dispensation til at begynde reetableringen af klitterne. I afgørelsen fra Fredningsnævnet får kommunen lov til tilbageføre 3.000 kubikmeter sand og plante 26.000 hjelm i sandet på et området på 1300 kvadratmeter.

- Man kan sige, at med de påstande kommunen fejlagtigt arbejder videre med, så vil der rejse sig en klit på otte meter, siger Hans Andersen.

- Det hjælper ikke at bede om tilgivelse. Det hjælper at betale regningen, siger borgmester Birgit S. Hansen.
- Det hjælper ikke at bede om tilgivelse. Det hjælper at betale regningen, siger borgmester Birgit S. Hansen.
Foto: Michael Schmidt Thomsen

I følge Frederikshavn Kommune vil reetableringen koste omkring en halv millioner kroner. Det er alt for dyrt, mener de sigtede.

- Vedkommende der nu gjorde det har tilbudt at køre tingene tilbage igen. Der er også indhentet tilbud fra en anden entreprenør fra Aalbæk, som sagde, at det kunne han gøre på en dags arbejde, siger Hans Andersen.

Det tilbud er blevet afvist af kommunen.

- Det hjælper ikke at bede om tilgivelse. Det hjælper at blive straffet og betale regningen, siger Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hansen.