LIGE NU:

Unge skal på sundhedsdagsordenen i Frederikshavn Kommune

Unges rygevaner, indtag af energidrikke og mentale sundhed skal i fokus i Frederikshavn Kommune.

Langt de fleste unge i Frederikshavn Kommune har det godt. Det fremgår af undersøgelsen ”Hvordan har du det?”, som er en sundhedsprofil for Frederikshavn Kommune 2017. Men der er områder, hvor der er plads til forbedring for de unge i toppen af Danmark. Det gælder rygning og indtag af energidrikke. 

Resultaterne af undersøgelsen er diskuteret på et møde mellem Frederikshavn Kommunes Sundhedsudvalg og kommunens sundhedspanel, som består af 23 borgere og interessenter fra forskellige råd, bestyrelser, organisationer og lokalsamfund. Og anbefalingen fra sundhedspanelet er klar - de unge skal i fokus.

- Sundhedspanelet er et rigtigt godt eksempel på et forum, hvor politikerne kan lytte, få ideer og stille uddybende spørgsmål. Sundhedspanelets anbefalinger går helt klart i retning af, at det er de unge, vi skal inddrage i sundhedsdagsordenen. Og som politikere, har vi brug for at være i dialog med borgerne, når vi skal sætte retning for de indsatser, der skal arbejdes med, siger Christiana Lykke Eriksen (SF), formand for Sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes Sundhedsprofil viser også en tendens, der giver anledning til at se nærmere på, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. I aldersgruppen 16–24 år udtrykker især kvinder en følelse af ensomhed, mentalt dårligt helbred og højt stressniveau.

- Vi ønsker at sætte fokus på sundhed, som det, der kan bidrage til at understøtte vores livslyst. Mødet i Sundhedspanelet var det første i denne valgperiode, og det er et arbejde, der er kendetegnet ved stort engagement, der fylder rummet under drøftelserne. Nu vil vi på Sundhedsudvalgsmødet i august drøfte de input, vi har fået fra Sundhedspanelet og tage endelig beslutning, siger Christina Lykke Eriksen.

Sundhedspanelet, der er nedsat for at involvere borgerne i sundhedsmæssige anliggender, tager afsæt i ”Sundhed med lyst til livet!”, som er Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik for 2017-2020.