LIGE NU:

Virksomheder trodser borgerkritik: Støtter op om kæmpevindmøller i Frederikshavn

Fire større virksomheder i Frederikshavn er gået sammen om at udtrykke deres støtte til de fem store havvindmøller, som European Energy A/S vil teste ud for Frederikshavn.

Støjgener, skyggekast og lyspåvirkning.

Det er de konsekvenser, som beboerforeningen i Hirsholm frygter, hvis energiselskabet European Energy A/S får lov at sætte fem kystnære testvindmøller op ud for Frederikshavn. 

På trods af det er fire virksomheder i Frederikshavn gået sammen om at støtte op om testvindmøllerne, fordi de mener, det vil give øget vækst og bidrage til Frederikshavns grønne profil. Det forklarer de fire virksomheder i en fælles pressemeddelelse. 

- Jeg har respekt for, at nogen ikke kan lide møllerne på grund af deres udsigt, men jeg har endnu mere respekt for dem, som tager et aktivt valg i forhold til, hvilken klode vi vil give videre til de næste generationer. Jeg er overbevist om, at vi med denne investering og etablering af testcentret vil få et stort kryds på verdenskortet, siger Kim Müller, teknisk direktør i Roblon A/S, der leverer styrkeelementer, der indgår i produktionen af vindmøllevinger.

Adm. direktør i Victor DST A/S, der er leverandør af køle- og varmepumpeteknologi samt rør- og processystemer til energi-, marine- og offshore-sektoren, Ole Nygaard, stemmer i.

Fire virksomheder bakker nu op om planerne om ny vindmøller

- Frederikshavn ville komme på verdenskortet som udstillingsvindue for verdens største havvindmøller. Der vil som følge af det komme utallige besøgsdelegationer, som giver mulighed for nye samarbejder og alliancer for lokale virksomheder. Når de kommer for at se på grøn teknologi fra møllerne, vil de måske se vores løsninger inden for store industrielle varmepumper eller teknologier hos andre lokale virksomheder, siger Ole Nygaard.

Nedjusteret antal af vindmøller

Beboerforeningen i Hirsholm har kritiseret, at vindmøllerne bliver alt for høje og vil ligge for tæt på på Hirsholmene. Efter kritikken valgte European Energy A/S at nedjustere antallet af vindmøller til fem og reducere højden på møllerne til maksimalt 265 meter samt øge afstanden til Hirsholm med en kilometer.

Det er fortsat muligt at komme med indsigelser til byrådet i Frederikshavn Kommune indtil den 30. november 2018 og indgive sine tilkendegivelser omkring vindmøllerne.

Alle svar vil blive taget med i den politiske drøftelse, når byrådet træffer beslutning om, hvorvidt Frederikshavn Kommune skal støtte op om forundersøgelsen til havvindmølleparken eller ej.

Byrådet skal senest 17. december 2018 svare Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i forhold til indsigelsesretten.

60_percent

play Øget behov for test: Alle testcentre skal have åbent hver dag

60_percent

play Nordjylland får ny naturnationalpark

Ålegræs iltsvind Limfjorden

Landbruget deltager i nyt samarbejde om at sørge for en ren Limfjord

Mettes sag

play Sagen var forældet, da Mette opdagede lægefejl: Minister vil ikke droppe klagefrist

60_percent

play Øget behov for test: Alle testcentre skal have åbent hver dag

60_percent

play Nordjylland får ny naturnationalpark

Ålegræs iltsvind Limfjorden

Landbruget deltager i nyt samarbejde om at sørge for en ren Limfjord

Til forsiden

Til forsiden