LIGE NU:

Guide: Fem måder du kan stemme til folketingsvalget

Der er mange måder at stemme til folketingsvalget på. Her får du en komplet guide til hvordan du kan sætte dit aftryk på demokratiet.

Mød op på valgdagen:

Flertallet af de 85,8 procent af danskerne, der havde ret til at stemme i 2015, afgav deres stemme på valgdagen. Det kan alle, der har ret til at stemme, gøre.

Det fungerer helt lavpraktisk ved at du modtager et valgkort med posten. Herpå står der, hvor du skal stemme og når valgdagen så oprinder, møder du op og afgiver din stemme.

Du skal medbringe dit valgkort og oplyse din fødselsdato, når du bliver bedt om det. Du kan også blive bedt om at vise legimitation.

På valgdagen den 5. juni vil valgstederne have åbent fra 8.00 om morgenen til 20.00 om aftenen.

Brevstem før valgdagen:

Hvis du ikke kan eller ikke ønsker at afgive din stemme på valgdagen, kan du brevstemme. Det kan du gøre fra tre uger før valgdagen til og med den tredjesidste hverdag inden valgdagen.

Det vil sige at du kan brevstemme fra den 15. maj til og med 31. maj.

Du brevstemmer ved at møde op på et af de steder hvor man kan brevstemme. Her vil en såkaldt stemmemodtager være til stede og guide dig om, hvordan du brevstemmer.

Du skal medbringe og fremvise gyldig legimitation som for eksempel pas, kørekort eller sygesikringsbevis. herefter vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert, du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt.

Kontakt din kommune for at finde ud af præcis hvor du kan brevstemme.

Læs mere om at brevstemme på Økonomi- og Indenrigsministeriet hjemmeside

Brevstem fra dit eget hjem:

Hvis du er syg eller på anden måde ikke er i stand til at forlade dit hjem og møde op på valgdagen eller på et af de steder hvor du kan brevstemme, kan du ansøge om at stemme i dit eget hjem.

Din hjemkommune skal have modtaget din ansøgning om, at du ønsker at stemme i eget hjem senest klokken 18 12 dage før valgdagen.

Sammen med kommunen aftaler du herefter et tidspunkt til at stemme.

Læs mere om at brevstemme på Økonomi- og Indenrigsministeriet hjemmeside

Brevstem fra sygehuset eller fængslet:

Hvis du er indlagt på et sygehus, hvis du er fængslet eller bor på en institution - for eksempel et plejehjem - vil der blive sørget for at du kan brevstemme. Kommunen vil sørge for at valgtilforordnede kommer forbi for eksempel plejehjem og hjælper dig med at brevstemme.

Hvis du er indlagt på sygehus eller indsat i fængsel, hjælper personalet dig med at stemme.

Brevstem fra udlandet:

Hvis du ikke har mulighed for at stemme eller brevstemme i Danmark, fordi du midlertidigt opholder dig i udlandet, kan du via enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat afgive din brevstemme.

Hvis du bor i udlandet har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme ved folketingsvalget. Du kan dog, hvis du har bevaret en særlig tilknytning til Danmark, søge om at bevare din valgret.

Hvis du har opnået den ret, kan du brevstemme i udlandet via danske ambassader og konsulater. Du har derudover også ret til at møde op på valgdagen og afgive din stemme i Danmark.

Tag kandidattesten her og se hvilke folketingskandidater du er mest - og mindst - enig med.