Seneste nyt:

Ældreplejen i Hjørring mangler flere og flere varme hænder

I Hjørring kommune har de, som i det meste af landet, problemer med rekruttering af personale til ældreplejen. Det vil de nu forsøge at løse med forskellige tiltag.

Problemet er ikke nyt eller ukendt - der mangler varme hænder i ældreplejen i Hjørring Kommune. Men det vil blive større og større, for antallet af ældre borgere i kommunen stiger, mens der ikke bliver mere sundhedspersonale.

På SOSU Nord i Hjørring uddanner de assistenter, som for eksempel kan få arbejde på ældrecentrene, og allerede på uddannelsen, kan de mærke, at der er rift om de studerende.

- Nogle får jo allerede tilbudt et arbejde, mens de er under uddannelse, fordi de rigtig gerne vil have folk ind, siger Malika Christensen, der er elev på SOSU Nord. 

Brug for flere unge

Udover den demografiske ændring af kommunens borgere med flere ældre og færre yngre, er der også en overvægt af ældre personale. 

På Hjørring Kommunes ældrecentre er over halvdelen af personalet over 50 år. På sigt kan det skabe en endnu større mangel, fordi den gennemsnitlige pensionsalder er 62 år, og en del af personalet derfor vil forlade arbejdsmarkedet indenfor de kommende år.

Det er derfor helt afgørende, at kommunen kan lokke flere unge til faget. Men også her er der en udfordring, for andelen af studerende der springer fra på uddannelsen til social- og sundhedsassistent er i Hjørring over 30 procent.

Integration og inspiration

Selvom de mange jobs er godt nyt for en snarlig jobsøgende, så er den fremtidige mangel på kollegaer en bekymring også for studerende.

- Vi kan bestemt mærke, at der mangler nogle hænder derude, både når vi kommer som elever, og hvis man tager ekstra vagter ved siden af. Vi kan tydeligt mærke, at der er mere run på, siger Malika Christensen.

quote Man kommer ud og giver noget af sig selv, og man får en helveds masse tilbage

Malika Christensen, elev på SOSU Nord

Ifølge Per Møller (K), der er formand for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, er der lige nu 65 ledige stillinger i kommunen indenfor ældre- og sundhedsområdet. Det er ifølge ham et stort problem, og derfor forsøger kommunen at løse det.

Derfor har de lavet en række tiltag. For eksempel har de sat gang i et projekt, hvor danskere med anden etnisk baggrund hjælpes i job indenfor ældreområdet. Derudover vil de inspirere kommunens unge ved at tilbyde dem fritidsjob.

- Jeg håber, at vi sammen med vores uddannelsesinstitutioner og grundskolen bliver dygtige til at få skabt en positiv ramme om det at arbejde på vores plejehjem og indenfor ældreplejen og andre steder. 

Der mangler varme hænder i Hjørring Kommune. Problemet er ikke nyt, men det vil blive større og større, fordi der bliver flere ældre borgere. Det vil kommune nu forsøge at løse - for eksempel ved at inspirere de unge i kommunen med fritidsjobs.

Det handler om branding

På flere af plejecentrene i kommunen tror de, at det handler om at skabe et bedre ry for faget. Malika Christensen mener også, at det i høj grad handler om brandingen af faget.

- Det er faktisk et ret fedt fag. Det er her, hvor man kommer ud og gør noget for borgeren. Det er her, man kommer ud og giver noget af sig selv, og man får en helveds masse tilbage, siger Malika Christensen.

Selv valgte hun SOSU-uddannelsen som et springbræt, men har undervejs fundet ud af, at uddannelsen var meget mere, end hun troede:

- Jeg ved, at det er den sundhedsfaglige vej, jeg skal nu, og jeg glæder mig til at være færdig, så jeg kan komme ud og bruge mine kompetencer ude ved de borgere og patienter, jeg kommer ud til.