LIGE NU:

Borgmester i Hjørring kommer med opråb og iværksætter coronatiltag

På grund af et stigende smittetal i Hjørring Kommune kom borgmester Arne Boelt tirsdag med et opråb til borgerne i Hjørring Kommune. Samtidig har man nu valgt at indføre en række tiltag, der skal forsøge at begrænse smittespredningen i kommunen.

Sporadiske smitteudbrud har domineret Nordjylland den seneste tid, og særligt nogle kommuner er hårdere ramt end andre. Her i blandt finder man Hjørring Kommune, der endnu engang lægger an med et atter stigende smittetryk.

Det får nu borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt, til både at komme med et opråb til borgerne i kommunen og samtidig iværksætte en række tiltag, der skal forsøge at begrænse smittespredningen.

- Vi har haft et smittetryk, der har været alt for højt i lang tid, og det ser ud til, at det fortsætter. Vi er den eneste kommune, hvor det har ligget så højt i så lang tid. Nu er vi nødt til at gå ud med budskabet om, at vi skal appellere til hinanden bredt, at vi får de gode vaner tilbage fra marts, da vi startede, siger Arne Boelt.

Arne Boelt siger i samme opråb, at problemet i Hjørring Kommune ikke ligger ved de unge, men at flest bliver smittet i alderen 30-40 år og opad. Han påpeger desuden, at man ikke kan sige, at der kun er coronasmitte i Hjørring blandt mink.

- Man skal ikke bare sige: Det er noget, der foregår derude. Nej, det foregår faktisk overalt her i vores kommune. Derfor er vi nødt til at skulle tilbage og hanke op i og selv og tilbage til de gode vaner og sørge for at få det her bragt ned i fællesskab. Det her skal vi have stoppet, og det kan vi kun gøre sammen, siger Arne Boelt.

Særligt sundhedssystemet i Hjørring, har skullet affinde sig med coronaens indvirkning.

Blot i sidste tid er henholdsvis 33 medarbejdere hjemsendt fra to plejecentre i Hjørring Kommune, samt 44 medarbejdere fra Regionshospital Nordjylland sendt hjem, efter institutionerne har haft smittetilfælde tæt på, eller blandt, medarbejderstaben.

Hjørring Kommune som top-tester

I takt med Hjørring Kommunes stigende smittetryk, ligger kommunen sig i spidsen af feltet i Nordjylland, som den kommune, der har testet den største procentdel af kommunens indbyggere. Mere end halvdelen af borgerne, har været turen forbi coronateltene til en podning. 

Men selvom kommunen tester mange af deres borgere, og smitten stadig er stigende, er det alligevel Frederikshavn Kommune der trods sin testprocent på kun 43 mod Hjørrings 51, når op på den højeste positivprocent i Nordjylland.

Det betyder, at der i Frederikshavn Kommune er en højere procent af de testede, der har COVID-19, end i Hjørring Kommune.

Antal procent af borgerne i de nordjyske kommuner, der er blevet testet for coronavirus

Nye tiltag iværksættes

På grund af det stigende smittetal i Hjørring Kommune har man nu valgt at indføre en række tiltag, der skal forsøge at begrænse smittespredningen i kommunen.

På Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet betyder det, at

  • aktiviteter i de Frivillige Huse indstilles
  • selvtræneraktiviteter indstilles
  • påbuddet om besøgsrestriktioner på ældrecentre og botilbud opretholdes, så længe smittetrykket ligger på et højt niveau

På Børne-, Fritids- og Uddannelsesområder betyder det, at

  • institutioner kun må bruges af faste brugere, og dermed skal forældremøder, forældresamtaler og lignende afholdes virtuelt
  • kommunalt arrangerede klubaktiviteter lukkes ned

De iværksatte initiativer gælder foreløbigt frem til udgangen af oktober.