LIGE NU:

Hjørring budget på plads: Der er flere penge til ældre og børn fra næste år

Selv om der tilføres flere penge til flere områder i Hjørring, så er der ikke udsigt til serviceforbedringer, mener borgmester Arne Boelt (S). Det er blot toppen af de økonomiske udfordringer, kommunen står med, der er taget af.

Champagnepropper springer ikke just i Hjørring Byråd, efter der netop er landet et budgetforlig blandt 30 ud af byrådets 31 medlemmer. For selv om der sættes flere penge af til især ældre og børn, så kommer borgerne ikke til at mærke en stor serviceforbedring. 

-  Det er med stor glæde og tilfredshed, at vi på trods af udsigterne til en stram økonomi i de kommende år er lykkedes med, at prioritere både ældreområdet og skoleområdet i budgettet. Det har været en vigtig prioritering for hele Byrådet at værne om netop de to områder i kommunens budget. Det betyder blandt andet, at klippekortsordningen på ældreområdet bliver delvist genindført og at vi har fundet midler til yderligere kompensation til skoler med høje klassekvotienter, siger borgmester Arne Boelt og tilføjer, at han er glad for, at det denne gang er lykkedes at få en bred opbakning til budgetaftalen.

Det er den nye udligningsreform, som skaber en større sikkerhed for Hjørring Kommunes indtægter, og så giver den samtidig en permanent indtægtsstigning på ca. 30 mio. kroner.

Dermed er toppen taget af Hjørring Kommunes økonomiske udfordring, men desværre vil de grundlæggende udfordringer med øgede demografisk betingede udgifter og faldende indtægter betyde, at Hjørring Kommune kun i 2021 har et økonomisk råderum, mens den står på udfordringer igen fra senest 2023 og frem.

Klippekort til ældre

I budgettet bliver der i 2021 afsat 1,5 mio. kr., stigende til 3,0 mio. kr. i 2022 og frem, til klippekortsordning på ældreområdet.

Parterne ønsker, at de afsatte midler anvendes, så de skaber mest mulig værdi for de ældre i Hjørring Kommune. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget skal senest i marts næste år udarbejde forslag til udmøntning til forelæggelse for byrådet.

Med budgetaftalen tilfører parterne 16 mio. kroner til voksen-handicapområdet samt 6 mio. kr. til ældreområdet.

- Det betyder uændret serviceniveau, selvom der er flere borgere, der har brug for og krav på vores ydelser, siger Arne Boelt. 

Samtidig er forligsparterne blevet enige om at afsætte 2,5 mio. kroner om året til skoleområdet for at kompensere skoler med høje klassekvotienter, således at skolerne fremadrettet får en endnu højere tildeling for klasser med 22 elever eller derover.

Reserver og anlæg

Der er langtfra overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser COVID-19 giver i 2020 og 2021. Derfor reserverer Byrådet de midler kommunen har modtaget fra staten samt det mindreforbrug, der har været i perioden, til at dække ekstra omkostninger på de kommunale driftsområder i forbindelse med COVID-19 i 2020 og 2021. Derudover er der reserveret 6 mio. kroner til at hjælpe på fritids- og kulturområdet.

I lyset af at den økonomiske situation for Hjørring Kommune er god i 2021, men ikke på sigt, så er der ikke rum til at tilføre flere penge til driften, da de skal findes hvert eneste år.

Men der er på den korte bane mulighed for at bruge nogle ekstra penge til investeringer i anlæg. Parterne har valgt at bruge denne mulighed og prioriterer blandt andet vedligeholdelsesopgaver på skolerne med penge til tagrenoveringer i Hirtshals og Bagterp, samt ventilationsanlæg i Sindal og Tårs,  der er midler til at sikre forbedrede parkeringsfaciliteter i Hjørring Midtby samt investeringer i turismerettede tiltag, herunder Fritidshus i Løkken og videreudvikling af arealet nedenfor Trappen i Hirtshals.

Læs hele budgetaftalen her