LIGE NU:

Hjørring og Jammerbugt går sammen om at udvikle Blokhus-Løkken-området

Strategisk og fysisk udviklingsplan, der skal sikre en fælles retning for området, er faldet på plads.

Kommunalbestyrelserne i Hjørring og Jammerbugt Kommune har fundet fælles fodslag i en ny plan, der skal sætte en fælles retnig for den fremtidige destination, så området i fremtiden kan opleves som én samlet destination.

- Der er allerede en god udvikling i gang. De senere år har bymidterne fået et løft, og nye hoteller og oplevelser er kommet til. Men ambitionerne rækker videre. Både på nationalt plan og med Udviklingsplan for Vestkysten er der sat ambitiøse mål for vækst i overnatning, døgnforbrug og gæstetilfredshed. Vi skal investere i turismen, øge den oplevelsesmæssige kvalitet og styrke samarbejdet på tværs af hidtidige organisationer og kommunegrænser. Det forudsætter, at vi gør ting på nye måder, lyder det i forordet til planen, som Hjørring Kommunes borgmester, Arne Boel (S), og Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Christen Gade (V), har skrevet under.

Målsætning i årene frem til 2030:

Planen indeholder et katalog med 21 projekter af meget forskellig karakter, både mht. økonomi, tid og drift. En række af projekterne er fælles for feriestederne, andre projekter har fokus på udviklingen af byerne.

Nogle af projekterne ligger inden for kommunernes råderum, mens andre er rent private investeringer, hvor man er afhængige af, at private investorer, operatører og developere kan se et kommercielt perspektiv i projektet og finde sammen om det.

- Ved at samle kræfterne på begge sider af kommunegrænsen vil området stå endnu stærkere. Det handler om at ’gøre kagen større’ ved at gøre turismetilbuddet i området mere attraktivt, øge tilgængeligheden samt tilføre nye oplevelser og overnatningskapacitet, så flere gæster besøger området, lyder det i oplægget fra de to kommuner, som nu skal præsenteres for borgerne. 

 
 
Foto: TV2

De offentlige investeringer skal være med til at løfte kvaliteten, styrke turismeinfrastrukturen og skabe reasons-to-go. Dette skal understøtte tiltrækning af kommercielle investeringer og operatører i form af overnatningsfaciliteter, spisesteder, butikker med mere.

Jammerbugt og Hjørring Kommuner har set over en 10-års periode oplevet begrænset vækst i antallet af overnatninger.

 
 
Foto: arkivfoto

Jammerbugt Kommune er 8,5 procent lavere i forhold til 2008-niveau, mens Hjørring er 5 procent højere end 2008. Det er en lavere vækst end de øvrige vestkystkommuner og turismeudviklingen generelt. Det skyldes bl.a., at væksten har været drevet af tyske turister, som udgør en mindre andel af Blokhus og Løkkens gæster samt generel tilbagegang på camping, som udgør en stor del af overnatningerne særligt i Jammerbugt Kommune.

De seneste fem år har dog vist en positiv udvikling. Kurven er knækket, særligt i Hjørring Kommune, mens Jammerbugt Kommune har oplevet en svagere vækst. Og tallene for første halvår af 2019 viser at væksten i antal overnatninger fortsætter i begge kommuner med forstærket kraft.

SUCCESKRITERIER

I oplægget er der skitseret en liste på ikke mindre end 21 tiltag, der skal være med til at øge interessen for området og skaffe 1,5 millioner flere overnatninger om 10 år. 

 - Området omkring Blokhus og Løkken opleves som én samlet destination, som inden for kort afstand tilbyder kvalitetsoplevelser - fra den uberørte natur, levende kystbyer og store oplevelser. Som en samlet destination, står Blokhus-Løkken stærkt i konkurrencen om at tiltrække turister og med produkter, der taler til flere, forskellige målgrupper på forskellige tider af året, lyder ambitionerne i oplægget. 

Læs hele oplægget her.