LIGE NU:

Staten skærer i Hjørring: Op mod 25 ansatte fyres

Statens Administration i Hjørring skal i løbet af efteråret sige farvel til en række medarbejdere. Årsagen er blandt andet en automatisering af arbejdsopgaverne.

Statens Administration har i dag meddelt alle medarbejderne, at styrelsen i efteråret skal slanke organisationen.

Fyringerne forventes at omfatte cirka 20-25 medarbejdere ud af styrelsens knap 300 ansatte.

Det meddeler styrelsen i en pressemeddelelse.

Baggrunden for personaletilpasningen er, at der gennem de senere år er sket en øget standardisering og automatisering af Statens Administrations opgavevaretagelse.

Mange af de klassiske manuelle og tastetunge opgaver i løn- og regnskabs-administrationen er faldet bort med et ændret ressource- og kompetencebehov som konsekvens.

Det er nødvendigt at tilpasse bemandingen i styrelsen, hvis den fortsat skal kunne levere administrationsydelser til staten til konkurrencedygtige priser.

- Vi har i løbet af de seneste år gjort, hvad vi kunne, for at undgå afskedigelser blandt andet ved at udbygge kunde- og opgaveporteføljen, men der er desværre ikke længere nogen vej uden om en personaletilpasning. Det er meget beklageligt for de medarbejdere, der bliver afskediget, og vi er meget opmærksomme på, at hjælpe dem så godt videre i deres arbejdsliv som muligt, siger konstitueret direktør, Per Helmer Roos.

HK er uforstående over processen

Ved HK Stat Nordjylland er man overraskede over de mange opsigelser. Samtidig er man uforstående over for processen, siger formanden for HK Stat Nordjylland, Jonna Vestergaard.

- Vi oplever, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad har inddraget samarbejdsudvalget. Der står i samarbejdsaftalen, at informationen skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i ledelsens endelige beslutning, siger hun.

Hun kalder det samtidig absurd, at staten sender ansatte ud i arbejdsløshed i en tid med mange fyringer i private virksomheder.

- Statens Administration har selv tidligere beskrevet, at kontorrobotter gjorde det muligt for medarbejderne at bruge deres faglige kompetencer på eksempelvis retning af fejl, kundeservice og nye ydelser. Nu bliver robotterne brugt som begrundelse for fyringer, siger Jonna Vestergaard og understreger, at HK Nordjylland vil hjælpe alle berørte medlemmer.