LIGE NU:

Statens Administration fyrer 20 medarbejdere

I starten af september meldte Statens Administration ud, at man ville fyre mellem 20 og 25 medarbejdere. Tirsdag blev det meldt ud, at man nu havde varslet fyringer til 20 medarbejdere.

Den 3. september udsendte Statens Administration i Hjørring en pressemeddelelse om, at styrelsen i løbet af efteråret ville foretage en række fyringer.

Baggrunden for fyringsrunden lød, at der gennem de senere år er sket en øget automatisering og standardisering af Statens Administrations opgavevaretagelse. Baggrunden blev desuden uddybet af konstitueret direktør i Statens Administration, Per Helmer Roos.

- Vi har i løbet af de seneste år gjort, hvad vi kunne, for at undgå afskedigelser blandt andet ved at udbygge kunde- og opgaveporteføljen, men der er desværre ikke længere nogen vej uden om en personaletilpasning. Det er meget beklageligt for de medarbejdere, der bliver afskediget, og vi er meget opmærksomme på, at hjælpe dem så godt videre i deres arbejdsliv som muligt, siger konstitueret direktør, Per Helmer Roos.

Nu er der sat ansigter på

Lidt over en måned senere kunne Statens Administration tirsdag melde ud, at man nu havde varslet fyringer til 20 medarbejdere, på trods af at det ikke er mere end to år siden, administrationen blev flyttet til Hjørring grundet udflytningsplanen.

Fyringerne er sket på tværs af afdelingerne, og samtlige kontorer er berørte, oplyser Satens Administrtion i en mail til TV2 Nord.

Kan medarbejderne vente flere fyringer i den kommende fremtid?

- Det er vores ambition, at der på sigt skal samles endnu flere opgaver i Statens Administration. En forudsætning herfor er, at Statens Administration løbende arbejder med at udvikle og automatisere opgaveporteføljen for fortsat at udgøre et attraktivt administrativt servicecenter for de statslige institutioner. Vi gør således alt, hvad vi kan, for at undgå flere afskedigelser ved at udbygge vores kunde- og opgaveportefølje løbende, udtaler konstitueret direktør Per Helmer Roos.

Kritik fra fagforening

I forbindelse med udmeldingen om, at Statens Administration ville fyre mellem 20 og 25 medarbejdere var HK Stat Nordjylland ude med riven og sige, at man var overrasket over de mange opsigelser.

Det skyldtes dels, at de oplevede, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad havde involveret samarbejdsudvalget, og derudover pegede man på, at Statens Administration havde givet udtryk for, at robotter og automatisering skulle være et supplement til de ansatte, og ikke skulle ende i fyringer.

- Det er ledelsens opfattelse, at der er sket en relevant inddragelse af samarbejdsudvalget (SU), da tiden hertil var moden. Vi har haft et meget konstruktivt og involverende forløb med SU om udmøntningen af personaletilpasningen og en grundig gennemgang af grundlaget for tilpasningen, hvilket både tillidsrepræsentanterne og HK Stat Nordjylland efterfølgende har kvitteret for. Der er således en stor tilfredshed med gennemførelsen, om end situationen jo selvfølgelig er beklagelig for de medarbejdere, som er varslet til fratræden. Vedrørende kritikken omkring robotterne så er det fortsat ledelsens ambition, at medarbejderstaben i højere grad skal beskæftiges med mere kompetencetunge opgaver, såsom fejlretninger og løbende optimeringer. Statens Administration tager ansvar for, at der er sammenhæng mellem ressourcekapitalen og ressourcebehovet til opgaverne, hvilket personaletilpasningen er et udtryk for, fortæller Statens Administration i mailen, som svar på kritikken.

1373125_111212_sifa_tv_bingo_web_0

SIFA TV-bingo ét skridt tættere på redning: EU tillader Danmark at gøre undtagelse fra regler

60_percent

play Bogaktuel ultraløber: Stine Rex løber ud med sine egne bøger

20_percent

play Misbrugere belønnes med gavekort for at møde op – og det virker

boernehave (1)

41-årig på anklagebænken: Tog flere end 1300 billeder af afklædte børn i børnehave

1373125_111212_sifa_tv_bingo_web_0

SIFA TV-bingo ét skridt tættere på redning: EU tillader Danmark at gøre undtagelse fra regler

60_percent

play Bogaktuel ultraløber: Stine Rex løber ud med sine egne bøger

20_percent

play Misbrugere belønnes med gavekort for at møde op – og det virker

Til forsiden

Til forsiden