Står det til Enhedslisten, så skal skatten stige i Hjørring fra næste år. Byrådet skal nu tage stilling til forslaget. Foto: Per Frank Paulsen

Enhedslisten vil hæve skatten i Hjørring

Står det til Enhedslisten, så skal skatten stige i Hjørring fra næste år. Byrådet skal nu tage stilling til forslaget.

Enhedslisten i Hjørring foreslår en skattestigning på  0,7 pct. point for udskrivningsprocenten og en stigning på 10 promille for dækningsafgift på forretningsejendommes forskelsværdier.

Hvis det sker, vil det ifølge foreløbige beregninger betyde, at Hjørring Kommune ville kunne indkassere 82 millioner kroner mere i skattekroner end i dag.

Dog er det nogle lidt kringlede beregninger, der ligger bag, blandt andet fordi kommunen ikke umiddelbart bare må hæve skatten. Det kan samlet set risikere at få negative konsekvenser for kommunen, da det kan få betydning for de såkaldte bloktilskud, som også Hjørring Kommune får del af. 

For der er indgået en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om, at kommunerne efter ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet har mulighed for at hæve skattesatserne for 2017 inden for en samlet ramme på 200 mio. kr. uden individuel sanktion via reduktion i kommunens bloktilskud. 

Forslaget kommer fra Enhedslistens Louise Bilde Hvelplund, og det skal diskuteres onsdag i byrådet i Hjørring, hvor politikerne skal tage stilling til, om man vil være en af de kommuner, der søger om at få lov til at hæve skatten uden samtidig at miste statslige tilskud.