LIGE NU:

Græssende køer og vilde blomster erstatter gyllesprederen i Hjørring Bjerge

Det skal være slut med at dyrke marken i Hjørring Bjerge intensivt med gyllespreder og grønthøster. 22 hektar jord skal nemlig omlægges til vilde blomstermarker.

Markerne i Hjørring Bjerge skal fremover være en del af projektet Naturkommunen blomstrer vildt. Derfor skal et afmærket areal på 22 hektar jord omlægges til et blomsterhav med græssende dyr.

Markerne har indtil nu været dyrket intensivt, men nu bliver de gjort klar til den sidste pløjning for at gøre arealet klar til såning af blomsterfrø. Pløjningen af de første fem hektar starter på fredag og onsdag d. 28. august starter flere hundrede skolebørn med at så arealet i forbindelse med skolernes Store Frøspredningsdag.

Skolebørnene vil blandt andet sprede blomsterfrø fra blåmunke, liden klokke, kællingetand, tjærenellike, engelskgræs, almindelig gyldenris, lancetvejbred og blåhat. Blomster, der alle er vigtige for sommerfugle, insekter og bier.

Det afmærkede areal på 22 hektar vil fremover være dækket af vilde blomster og græssende køer. 
Det afmærkede areal på 22 hektar vil fremover være dækket af vilde blomster og græssende køer. 
Foto: Hjørring Kommune

Og, det er netop formålet med projektet; at tiltrække flere sommerfugle, insekter og vilde bier. Håbet er derfor, at omlægningen af Hjørring Bjerge til vilde blomstermarker vil gøre det muligt at opleve blåfugle, ildfugle, randøjer og andre sommerfugle allerede næste sommer.

På sigt er det planen at de 22 hektar i Hjørring Bjerge skal udvikle sig til et åbent uopdyrket markareal, hvor få køer græsser. Den naturlige afgræsning af de få køer vil nemlig give den helt optimale naturpleje for området. Samtidig vil det sikre, at naturarealet forbliver åbent, mens det samtidig giver masser af blomster om sommeren.

Alle stier bliver bevaret på de 22 hektar, mens der bliver lavet låget i hegnet. Kirkestien, hundemarken og regnvandsbassinger vil fortsat ligge uden for hegnet, så det er muligt at lufte sin hund eller løbe en tur, uden at skulle ind til køerne.