LIGE NU:

Hjørring Kommune lader blomsterne blomstre i rabatterne

Vejkanterne i Hjørring kommune bliver for tiden behandlet noget anderledes end de plejer. De får nemlig lov at passe sig selv.

Blomstrende rabatter og midterheller med tusindvis af insekter. Det er drømmen hos Hjørring Kommune, der gerne vil give biodiversiteten i kommunen et boost.

- Vi vil gerne have noget insektliv her, og vi vil selvfølgelig også gerne fremme blomsterne i området, siger Teamleder hos Teknik og Miljø i Hjørring Kommune, Jan Laustsen.

Derfor får mange rabatter og midterheller lov til at passe sig selv

- En af dem vi rigtig gerne vil fremme, det er engelskgræs. Den står og blomstrer fra tidligt forår og helt hen på sommeren, siger Jan Laustsen.

I knap 25 år har Finn Christensen slået rabatterne i Hjørring Kommune. Ændringen i arbejdet er den største han har oplevet.

- Den faglige stolthed den skal ligges lidt til siden. Vi plejer at skulle klippe græsset pænt og kort, men nu skal vi hæve klipperen, så vi undgår at klippe nogle af alle blomsterne, siger Finn Christensen, der er ansat i vejafdelingen hos Hjørring Kommune.

Medarbejderne har fået undervisning i hvilke planter de skal lade vokse, men trafiksikkerheden har stadig førsteprioritet.

- Udfordringen er, hvis den vækst, der er her, sætter i gang igen og dækker hele området. Så må vi ud og klippe til, siger Jan Laustsen.

Mere vild natur i Hjørring Kommune

Budgettet til at slå rabatterne er uændret.

- Det her er ikke overhovedet ikke en spareøvelse. Det er, at vi vil implementere, at vi får noget mere vild natur i Hjørring Kommune, siger Jan Laustsen.

Selvom nogle borgere allerede har udtrykt skepsis, så håber man at kunne inspirere til at lade naturen vokse vildt.

- Der er ingen tvivl om, at mange bække små, det gør jo en stor å. Des flere der gør noget, eller i det her tilfælde, ikke gør noget, des mere kan man fremme vores dyre- og planteliv, siger Jan Laustsen.

De blomstrende vejrabatter er en del af Hjørring Kommunes overordnede mål om at genskabe kommunens vilde natur.