LIGE NU:

Regionshospital Nordjylland nedlægger 105 stillinger

Regionshospital Nordjylland skal spare 50 millioner kroner. Der indbefatter blandt andet nedlæggelse af 105 stillinger.

Regionshospital Nordjylland skal spare 50 millioner. Det har i noget tid stået klart, og nu er spareplanen klar efter et samarbejdsudvalgsmøde fredag.

Spareplanen betyder, at 105 stillinger på Regionshospitalet skal nedlægges, det indbefatter blandt andet 11 lægestillinger. De 11 lægestillinger, er stillinger som gennem efteråret er blevet indefrosset, altså ikke er blevet genbesat, når lægerne har fået andet arbejde eller på anden vis har forladt Regionshospitalet.

- Det har været en svær dag på Regionshospitalet – det er en barsk omgang, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen

Hovedparten af de 105 stillinger, der skal nedlægges har Regionshospitalet fundet, men der er stadig 28 stillinger, som mangler at blive nedlagt.

- I løbet af den kommende uge er der 28 medarbejder, der desværre får en besked om, at vi måske kan blive nødt til at afskedige dem. Inden det kommer så langt skal vi forsøge at omplacere dem dels i vores eget hus og dels i regionens øvrige institutioner, siger Henrik Larsen.

Men det er dog ikke sikkert at alle de 28 medarbejdere kan fortsætte deres daglige gang på regionshospitalet eller en af regionens øvrige institutioner, når de har været igennem omplaceringen.

- Når vi har været igennem det, håber jeg, at vi er nede på 10 i værste fald 20 medarbejdere, der skal afskediges, siger Henrik Larsen.

Udover de nedlagte stillinger går Skagen Gigt- og Rygcenter fra at være et 7-døgnsafsnit til et 5-døgnsafsnit, hvor natbemandingen også fjernes.

Desuden nedlægges der netto 26 sengepladser, der svarer til 10 % af hospitalets samlede sengemasse.