LIGE NU:

Skatten sættes op: Budgettet for 2020-2023 er vedtaget for Hjørring Kommune

Socialdemokratiet, Lokallisten, SF og Enhedslisten har indgået budgetaftale. Kommuneskat stiger med 0,2 procent.

Den røde fløj og Lokallisten i Hjørrings Byråd har lavet en budgetaftale for kommunens 2020-budget.

- Med budgetaftalen er kommunens økonomiske udfordringer i 2020 og i 2021 løst samtidig med, at de øgede udgifter til sundhed-, ældre og handicapområdet er finansieret, lyder det i en pressemeddelelse fra forligskredsen.

Der findes yderligere midler til børn, fritid og undervisning, der blandt andet sikrer, at der ikke som planlagt skal gennemføres rammebesparelser på skoleområdet og nye penge til dagtilbudsområdet til øgede normeringer. Alt i alt tilføres der omkring 50 mio. kr. mere til borgernær velfærd end der var afsat i budget 2019.

Parterne forsøger med aftalen at levere det serviceniveau, som borgerne med rette kan forvente. Dog kan det kun lade sig gøre, hvis kommunens indtægter øges.

Det betyder, at partierne bag aftalen har besluttet at udnytte den dispensation, kommunen har fået til at hæve skatten. Indkomstskatten bliver derfor sat op med 0,2 procent til i alt 26,1 procent, og det vil give 20 millioner kroner årligt i indtægter.

Skal spare 15 millioner igen i 2021

Men selvom en budgetaftale er på plads for 2020, er der allerede lagt op til nye besparelser året efter. 

- Aftalen løser desværre ikke fuldt ud udfordringerne i 2022 og 2023, hvor den manglende udligningsreform og den demografiske udvikling fortsat presser kommunens økonomi. Parterne er af den opfattelse at de kommende års udfordringer primært skal løses via øgede indtægter – helst via en ordentlig udligningsordning. Men i erkendelse af at dette ikke er en givet ting, så igangsættes et arbejde med at spare 15 mio. kr. i 2021, hvor det forventes, at hovedparten kan findes via øget teknologianvendelse, digitalisering og administrative effektiviseringer og besparelser, samtidigt med at der skal udarbejdes reduktionskataloger, der kan indgå i næste års budgetarbejde, udtaler forligskredsen.