Foto: Stefan Kjærgaard

Dropper naturpleje med kvæg: Landmand i klemme mellem styrelser

En nordjysk landmand føler sig klemt mellem to af Statens styrelser. Den ene forlanger, at han opstiller læskure til sit naturkvæg, hvis de skal kunne gå ude hele året, men det må han til gengæld ikke for den anden. Sagen har kostet ham en bøde.

Siden 2012 har Fødevarestyrelsen krævet læskure til udegående husdyr, der går i det fri hele året. Det er lige præcis det Ulf Nielsen fra Fjerritslevs naturkvæg af angusracen har gjort. Han har i 30 år specialiseret sig i at afgræsse især Naturstyrelsens fredede og følsomme arealer, som for eksempel strandengene bag Bulbjerg. Ifølge landmanden er der en rigtig god grund til, at han ikke har opstillet et læskur der.

- Det er et såkaldt paragraf 3 areal ejet af Naturstyrelsen, og der må du overhovedet intet bygge, og det regner jeg da med, at de også ved i Fødevarestyrelsen, siger Ulf Nielsen.

Men landmanden blev alligevel slæbt i retten og de manglende læskure kostede ham en bøde på 5.000 kroner. Ifølge hans advokat Lauge Farstrup fra Thisted bygger sagen mod landmanden på en fejlfortolkning af reglerne fra Fødevarestyrelsens side.

- Eksperterne på området i Det Veterinære Sundhedsråd, der rådgiver Staten i blandt andet dyrevelfærd, kræver ikke læskure til de hårdføre kvægtyper, som for eksempel angus, hvis blot der er mulighed for at flytte dyrene i læ i tilfælde af ekstremt vejr. Men Fødevarestyrelsen har haft sin egen tolkning af reglerne, som de har brugt til at føre sagen mod Ulf Nielsen, siger advokat Lauge Farstrup.

02:52

En nordjysk landmand får direkte  modsatrettede ordrer fra to forskellige af statens styrelser.

Luk video

Ulf Nielsen har i år helt opgivet at opdrætte anguskvæg på Naturstyrelsens arealer på grund af bøden fra retssagen mod Fødevarestyrelsen. Den nordjyske formand for Folketingets Retsudvalg, Preben Bang Henriksen (Venstre), undrer sig.

- Det er for mig uforståeligt, at to styrelser ikke taler sammen, når de stiller helt modsatrettede krav til en landmand. Sagen virker jo helt grotesk for at sige det rent ud, siger Preben Bang Henriksen, der nu vil bede de to styrelser om en forklaring.

Fødevarestyrelsen har ikke ønsket at stille op til et tv-interview om sagen, men har sendt en mail som respons på TV2 Nords spørgsmål.

TV2 Nord har i flere dage forsøgt at få Fødevarestyrelsen til at stille op til et tv-interview om sagen, men det har de ikke ønsket. De har i stedet sendt en mail med disse svar:

Spørgsmål: På hvilket grundlag ændrer Fødevarestyrelsen praksis på området fra 2012?

Svar: Baggrunden er en henvendelse fra L&F (Landbrug & Fødevarer, red.), der ønsker at mindske usikkerhed hos landmænd, der ønsker at have dyrene ude. Der har bl.a. været ønske om undtagelser for de robuste racer. Vi har derefter gennemgået regler og udtalelser og ændret vejledningen til kontrollørerne, blandt andet så vi sikrer, at der ikke sanktioneres i en periode, hvor vejret ikke er vinteragtigt eller belastende for dyrene, selvom kalenderen siger december. De robuste racer er ikke undtaget, og der er ikke tale om, at der tidligere har været et krav om læskur, som nu er frafaldet. Det er til gengæld præciseret, at der foretages en konkret bedømmelse af dyrene og deres forhold på besigtigelsestidspunktet.

 

Spørgsmål: Hvornår har Fødevarestyrelsen  - og hvornår senest – har Fødevarestyrelsen rådført sig med Det Veterinære Sundhedsråd vedrørende behovet for læskure til naturkvæg?

Svar: Fødevarestyrelsen har senest i 2018 rettet flere spørgsmål til Sundhedsrådet om fortolkning af dyreværnslovens bestemmelser om dyrs behov for beskyttelse mod vejr og vind. Før det er der i 2015 specifikt stillet spørgsmål vedrørende hold af bison.

 

Spørgsmål: Hvad er anledning til at ministeren ændrer fortolkningen af Fødevarestyrelsens praksis, som er anvendt siden 2012?

Svar: Der var ikke en stramning i 2012. Sundhedsrådet ændrede i 2012 sin udtalelse, idet de anførte, at der kunne være andre racer/krydsninger end de oprindeligt anførte fem racer, der også under de rette betingelser kunne gå ude uden adgang til læskur, hvilket var at betragte som en lempelse. Læs mere på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx

 

Spørgsmål: Hvilket forarbejde ligger til grund for ministerens ændring?

Svar: Gennemgang af videnskabelige rapporter, rådets udtalelser og dialog med interessenter.

 

Spørgsmål: Hvorfor gennemføres retssagen mod Ulf Nielsen ganske få uger før der skal ændres praksis?

Svar: Retssagen er i politiets og anklagemyndighedens regi og derfor ikke tidsmæssigt korreleret med Fødevarestyrelsens arbejde.

 

Spørgsmål: Har Fødevarestyrelsen på noget tidspunkt krævet læskure på arealer, hvor Staten (Naturstyrelsen) selv har stået for afgræsning af følsomme arealer ved brug af naturkvæg?

Svar: Fødevarestyrelsen kræver ikke læskur. Der foretages en konkret vurdering af, om de dyr, der holdes på naturarealer, er beskyttet mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.