LIGE NU:

EBH-sag afvises af Højesteret: Ankeskrift afleveret for sent

Anklagemyndigheden var for sent ude med anke, og derfor vil der ikke blev rejst flere sager i EBH-sagen om kursmanipulation. Det slår Højesteret fast.

Sagen om kursmanipulation, mandatsvig og bedrageri i EBH-bank er nu sluttet på en noget usædvanlig måde. En postfejl er skyld i, at sagen mod de otte tiltalte nu droppes.

Det var ellers meningen, at sagen om kursmanipulation for flere millioner kroner skulle tages op af Vestre Landsret. Men anklagemyndigheden, der ønskede at anke byrettens frifindelse af de tiltalte, nåede ikke at sende anken inden for tidsfristen tilbage i september. Anklagemyndigheden mente, at der var sket en fejl hos Post Nord.

Men Landsretten afviste i oktober at tage sagen op, fordi den formelle tidsfrist ikke var overholdt. Men det var anklagemyndigheden ikke tilfredse med, og derfor gik de til Højesteret. Men her var der heller ikke nogen kære mor. Højesteret har nu slået fast, at der ikke er nogen grund til at se bort fra, at fristen blev overskredet, og derfor afviste de anken fra anklagemyndigheden.

Det betyder, at de otte tiltalte i sagen er endeligt frifundet for kursmanipulation, mandatsvig og bedrageri.