Foto: Jammerbugt Kommune

Efter politianmeldelse: Jammerbugt styrker indsats for handicappede børn

Jammerbugt Kommune iværksætter en række tiltag, der skal forbedre sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Indsatsen for handicappede børn i Jammerbugt Kommune bliver nu styrket - kommunen har ansat tre nye socialrådgivere til Specialafsnittet, som blandt andet behandler ansøgninger om refusion af merudgifter til forsørgelse af et barn med et handicap og sager om tabt arbejdsfortjeneste for børnenes forældre.

Dermed går Specialafsnittet fra seks til ni socialrådgivere i et forsøg på at komme lange sagsbehandlingstider til livs. Det meddeler kommunen mandag aften i en pressemeddelelse. 

Læs også Frustrerede forældre giver ikke meget for borgmesters redegørelse

Beslutningen er blevet truffet efter længere tids kritik af Jammerbugt Kommunes behandling af sager med handicappede børn. Her mente forældre til børnene, at kommunen med vilje trak sagerne i langdrag og fejlbehandlede dem, så det blev næsten umuligt at få merudgifter refunderet. 

Kritikken nåede tidligere i år omkring Christiansborg, hvor socialminister Mai Mercado (K) gik ind i sagen - og sidst i juli endte forældregruppen med at politianmelde både borgmester Mogens Gade (V), udvalgsformand Jens Jungersen (V), tre embedsmænd og hele kommunalbestyrelsen for at overtræde både straffeloven, retssikkerhedsloven og serviceloven.

Selv begrunder Jammerbugt Kommune den nye, forstærkede indsats med, at antallet af hjemviste sager fra Ankestyrelsen - altså sager, hvor der ikke har været tilstrækkelige oplysninger i sagen til at træffe en afgørelse - har været for højt. 

Læs også Frustrerede forældre politianmelder Jammerbugt Kommune

- Antallet af hjemviste sager skal nedbringes. Vi skal være på niveau med landsgennemsnittet og helst endnu lavere. Derfor har vi iværksat en række initiativer til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, siger Jens Jungersen, (V), formand for Børne- og Familieudvalget.

Et af initiativerne er tre nye socialrådgivere til Specialafsnittet, som skal give rådgiverne bedre mulighed for at følge den enkelte familie tættere i sagsbehandlingen og dermed rådgive bedre, end det sker i dag.

Et andet initiativ er deltagelse i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb under Socialministeriets såkaldte taskforce på handicapområdet. Her får kommunen kortlagt sine udfordringer i sagsbehandlingen og får gode råd til, hvordan man kan styrke den.

- Arbejdet med Task force giver vores medarbejdere en rigtig god mulighed for at få den nyeste viden på området og få sparring med eksperter fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Målsætningen er, at det meget hurtigt kan være med til at styrke sagsbehandlingen, siger Ole Stavad, Næstformand i Børne- og Familieudvalget.

02:29

En redegørelse fra Jammerbugt Kommune til Socialminister Mai Mercado får dumpekarakter af de forældre, der er frustrerede over kommunens sagsbehandling på det specialiserede område.

Luk video

Derudover skal der udarbejdes en kvalitetsstandard for de ydelser, man kan få kompenseret som familie til et handicappet barn. Den skal gøre det lettere at vurdere de enkelte ansøgninger fra gang til gang.

- Når vi taler om initiativer, er det vigtigt for mig at fremhæve, at vi først og fremmest skal have fokus på at møde borgeren med ligeværd og respekt. Det skal vi i alt, hvad vi foretager os som forvaltning. Det gælder ikke mindst i vores kommunikation med borgerne. Vores breve og afgørelser skal kunne forstås, og borgerne skal kunne komme i kontakt med os, siger Jens Jungersen.

Det er et samlet Børne- og Familieudvalg, der støtter op om initiativerne på børnehandicapområdet.