I budgetaftalen for 2018 i Jammerbugt Kommune er der blandt andet sat penge af til udbyggelse af flere vuggestuer. Foto: Kaspar Wenstrup / Scanpix

Flere penge til velfærden i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune vedtog tidligere på måneden en fælles budgetaftale. Heri indgår der blandt andet et øget fokus på velfærden i kommunen.

Budgettet for 2018 er kommet på plads i Jammerbugt Kommune, efter kommunalbestyrelsen tidligere på måneden vedtog en fælles aftale. Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse torsdag.

I budgettet er der generelt lagt vægt på de basale velfærdsområdet. Der afsættes midler til at dække de ekstra udgifter på dagtilbudsområdet, som er en følge at det stigende børnetal i kommunen.

Blandt andet skal der næste år etableres vuggestuepladser i Pandrup og i Skovsgaard. Ydermere undersøger kommunen mulighederne for at etablere vuggestue i Biersted.

- Budget 2018 er udtryk for, at det ikke går så ringe endda. Men vi ser ingen grund til at hvile på laurbærrene. I Kommunalbestyrelsen er vi enige om, at en større andel af anlægsbudgetterne fremover skal finansieres via tilstrækkeligt driftsoverskud fremfor øget gældsætning. Det betyder, at vi fortsat har behov for at optimere driften. Samtidig har vi positive forventninger til en reel udligningsreform, der kan styrke og sikre et langsigtet indtægtsgrundlag, siger borgmester Mogens Gade (Venstre).

I den anden ende af aldersskalaen er der afsat ekstra midler til øgede udgifter på ældreområdet. Både som følge af, at der bliver flere ældre, men også fordi sundhedsopgaverne efterhånden er blevet så komplekse, at de kræver yderligere kompetencer hos sundheds- og plejepersonalet.

Som en del af budgetaftale 2017 blev der tilført fire millioner kroner til plejecenterområdet, og denne tilførsel stiger til syv millioner kroner. 

Derudover er der tilført tre millioner kroner fra værdighedspuljen. Budgettet anvendes til opnormering af plejepersonalet på plejecentrene i Jammerbugt Kommune.

Andre fokusområder i budgettet for 2018 er:

 • Styrkelse af uddannelsesområdet via udpegning af en uddannelseskoordinator
 • Flere aktiviteter på Folkeoplysningsområdets område
 • Styrkelse af det nære sundhedsvæsen og rehabiliteringsindsatsen i Jammerbugt Kommune med en pulje på tre millioner kroner.
 • Flere ressourcer til behandling af byggeansøgninger og arbejdet med lokalplaner
 • Flere midler til Handicaprådet
 • Renovering af Saltum Skole
 • Renovering og /eller nybygning af Jetsmark Skolecenter
 • Implementering af Masterplan Brovst
 • Renovering og forbedring af haller, herunder Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev. Desuden er der afsat et beløb til Brovst Speedwaycenter og lysanlæg på Jetsmark Stadion.
 • En pulje afsat til at fremme bedre mobildækning og udbredelse af bredbånd
 • Fortsat udstykning og byggemodning af byggegrunde i Jammerbugt Kommune
 • Styrkelse af trafiksikkerheden i Aabybro - herunder sikre skoleveje og bedre sikring af bløde trafikanter
 • Skovrejsning – til gavn og glæde for både grundvand og borgere