00:37

Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

Hjemmepleje-konkurs rammer borgere i Jammerbugt Kommune

Privat leverandør af hjemmepleje, Intensiv Pleje, er gået konkurs - torsdag morgen står 22 borgere i Jammerbugt Kommune uden eller med begrænset hjælp.

Fra klokken 07.00 torsdag morgen ser hverdagen helt anderledes ud for 22 ældre borgere i Jammerbugt Kommune. Det er borgere, der indtil nu har benyttet sig af Intensiv Pleje til at hjælpe dem med praktiske opgaver og personlig pleje.

Intensiv Pleje har nemlig indgivet konkursbegæring til skifteretten og indstillet driften i dag, torsdag. Det betyder, at Jammerbugt Kommune overtager opgaven med at sikre de borgere, der indtil nu har benyttet sig af det frie valg i kommunen og brugt firmaet. 16 af de 22 borgere har modtaget praktisk hjælp derfra, mens seks borgere også har fået personlig pleje.

Jammerbugt Kommune har iværksat kommunens beredskabsplan ved konkurs blandt leverandører på fritvalgsområdet. Det betyder, at borgere, der er visiteret til personlig pleje, fra torsdag morgen modtager den visiterede hjælp til personlig pleje af den kommunale hjemmepleje. Det kan betyde, at de indtil da må klare de praktiske opgaver selv.

De borgere, der udelukkende har modtaget praktisk hjælp fra Intensiv Pleje, vil hurtigst muligt blive kontaktet af visitationen i Jammerbugt Kommune, så det kan blive afklaret, om borgreen ønsker hjælpen leveret fra Jammerbugt Kommune fremover eller hellere vil benytte den anden fritvalgsleverandør, Service Nord.

Alle berørte borgere kontaktes hurtigst muligt med henblik på valg af ny leverandør.

Der gøres opmærksom på, at hjælp fra Service Nord ikke berøres af konkursen hos Intensiv Pleje. Borgere, som modtager praktisk hjælp og pleje fra Service Nord, vil fortsat modtage hjælp fra Service Nord.