Mogens Gade: Troels Lund Poulsen kunne have sparet klogere

Landbrugspakken skal ikke finansieres ved hjælp af penge til lokale aktionsgrupper, mener Mogens Gade. Foto: TV2/Nord

29 borgmestre protesterer mod regeringens beskæring af landdistriktsmidler med 30 millioner årligt. Der er bedre alternativer, mener Mogens Gade.

Jammerbugt-borgmester er utilfreds med, at regeringen har valgt af finansiere landbrugspakken ved at skære 30 millioner i tilskuddet til de lokale aktionsgrupper - LAG - i landdristrikterne. 

- Der kunne have været sparet klogere, og det har jeg gjort Troels Lund Poulsen opmærksom på, fortæller Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune. 

Besparelsen betyder, at tilskuddet til de lokale aktionsgrupper falder fra godt 90 millioner kroner til 60 millioner årligt gældende fra næste år og fremefter. 

- Selvom jeg er af den overbevisning, at landbrugspakken er god for vores del af landet, mener jeg ikke, det her er måden at finde pengene på. De her millioner kunne være brugt bedre på at etablere lokale virksomheder, mener Mogens Gade.

Nogle af de lokale virksomheder, der har modtaget støtte fra LAG-midlerne: Nordisk Brænderi, Gade Køkkenet, Thorup Strand Røgeri og Feriecenter Slettestrand. 

Han har sammen med 28 andre borgmestre i Landdistrikternes Fællesråd rettet henvendelse til ministeren for at få besparelserne trukket tilbage. 

- I stedet for at reducere De Lokale Aktionsgruppers budget vil jeg foreslå, at der flyttes Strukturfondsmidler, som administreres af de regionale Vækstforaer, til De Lokale Aktionsgrupper. Det er min vurdering, at støtten via LAG har langt større betydning i en landdistriktskommune, end det er muligt at opnå via Strukturfondsmidlerne. De store rammeprogrammer og forskningsprojekter, som initieres gennem strukturfondsprogrammet, har naturligvis også effekt i en landdistriktskommune. Den lokale indsats må således fastholdes med en lille forringelse for den centrale, som resultat, lyder Mogens Gades forslag. 

Erhvervs- og vækstministeren er kaldt i samråd i Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer senere i dag om sagen.

Forsiden lige nu