05:13

Landmand kræves frataget særtilladelse fra jammerbug Kommune

En landmand i Birkelse er kommet i klemme mellem Jammerbugt Kommune og Naturfredningsforening på grund af gødning. Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

Naturfolk vil stoppe nordjysk forsøg

Danmarks Naturfredningsforening kræver, at en landmand i Birkelse omgående får frataget en særtilladelse til at gøde ud fra bestemte målinger.

Jammerbugt Kommune har modtaget en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, fordi kommunen som den første i landet har givet en landmand i Birkelse lov til at gøde ud fra den mængde kvælstof, der reelt ledes ud fra hans marker. Normalt skal en landmand altid rette sig efter de beregninger, myndighederne kommer med, og det mener naturfolkene, at man skal fortsætte med – i stedet for at bruge målinger.

Myndighedernes automatiske regneark kommer frem til, at man må antage, at der bliver udledt 63 kilo kvælstof per hektar på Carsten Søborgs marker. Men Aarhus Universitet har i flere år systematisk målt sig frem til, at der kun bliver udledt 11 kilo kvælstof pr. hektar på de samme marker.

Jammerbugt Kommune vælger at stole på videnskaben og gav før sommeren Søborg-familien en særtilladelse, så de kan gøde lidt mere, end hvis man havde holdt sig til de sædvanlige beregninger.

Det vil Danmarks Naturfredningsforening ikke gå med til og har straks klaget til kommunen for at få stoppet den særlige miljøgodkendelse.

-Der er stor fare for, at det hele løber løbsk. Jeg vil blive meget bekymret, hvis det her skal være fremtidens målestok for, hvor meget kvælstof, der må køres ud på markerne, siger Søren Rosenberg, formand for Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt.

Landmanden, Carsten Søborg, var ellers lettet og meget glad, da han i juni som den første landmand i Danmark efter mange års anstrengelser endelig fik en særtilladelse af Jammerbugt Kommune til at gøde ud fra den mængde kvælstof, der rent faktisk bliver udledt fra hans marker.

- Det viser sig, at jorden her på vores marker er meget robust. Jeg forstår ikke, at naturfredningsforeningen ikke vil være med til at se forskelligt på kvælstofudledningen, alt efter hvor den foregår. Hvorfor ikke gå efter de steder, hvor der virkelig er problemer. Så får man jo meget mere miljø for pengene, siger Carsten Søborg.

Naturfredningsforeningen kræver, at man bruger forsigtighedsprincippet.

- Det vil være frygteligt at give los for en øget gødningsmængde og på den måde sætte mange års miljøtiltag over styr. Derfor kan vi ikke gå med til den særlige miljøgodkendelse i Birkelse, siger Søren Rosenberg.

Flemming Fuglede, formand for Bæredygtigt Landbrug, er i oprør over klagen fra naturfolkene.

- Naturfredningsforeningen er en katastrofeindustri. Man kan også lade være med at stå op om morgenen for at være sikker på ikke at få en tagsten i hovedet. I et demokrati er det et hvert menneskes ret at blive målt og vejet. Så man skal selvfølgelig beregne gødningsforbrug ud fra målinger på den bestemte mark – og ikke ud fra generelle beregninger. Det svarer til, at syge skulle behandles ud fra beregninger og antagelser og deres højde, vægt og alder – og ikke ud fra aktuelle blodprøver, siger Flemming Fuglede.