LIGE NU:

Nordjyllands Politi dropper sag mod Jammerbugt Kommune

Politikere og embedsmænd i Jammerbugt Kommune kan ånde lettet op, efter Nordjyllands Politi har besluttet ikke at indlede en efterforskning af sag om dårlig sagsbehandling.

Nordjyllands Politi har besluttet ikke at efterforske en sag mod en række embedsmænd og politikere i Jammerbugt Kommune. Som begrundelse herfor oplyser politiet, at de kun efterforsker sager, hvor der er rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Det mener politiet ikke, at der er i dette tilfælde.

Tre embedsmænd samt borgmester Mogens Gade (Venstre) og formand for børne- og familieudvalget Jens Jungersen samt kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune blev tilbage i juli politianmeldt af en gruppe forældre til handicappede børn og unge i Jammerbugt Kommune.

Politianmeldelsen blev indgivet efter et langt forløb, hvor en voksende gruppe forældre til handicappede børn har forsøgt at få en afklaring på forhold, de mente ikke var i orden. Blandt andet er refusion af merudgifter pludselig blevet stoppet for mange familier, afgørelser og udredninger er længe undervejs, og flere har oplevet en afgørelse uden en individuel vurdering, lyder kritikken. 

De ansatte og politikere, der har været anmeldt i kommunen, har været dybt berørte af anmeldelsen og er lettede over politiets beslutning. 

- På kommunens såvel som på egne vegne og ikke mindst på borgernes vegne er vi tilfredse med, at politiet har vurderet, at der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning. Det er vigtigt, at borgerne har tillid til den kommunale administration. I Kommunalbestyrelsen arbejder vi altid for det bedst mulige for alle grupper i Jammerbugt Kommune. Derfor opfordrer vi til fortsat dialog med henblik på at skabe de bedste løsninger, siger borgmester Mogens Gade.  

Dorthe Olsen, der er talskvinde for forældregruppen, er ikke overrasket over den seneste udmleding, da situationen i forhold til at politianmelde en hel kommunalbestyrelse er svær.

- Vi som forældregruppe er langt fra færdige med den sag. Vi har klagemulighed i fire uger, og den har vi tænkt os at benytte os af, siger hun.

Hun tilføjer, at ombudsmanden også er inde i sagen, og hun ser slet ikke alle muligheder på området udtømte. 

- Der sker noget, men det går ikke så stærkt, som vi kunne tænke os, siger Dorthe Olsen

Forældre fra Jammerbugt Kommune var på Christiansborg for at klage over deres hjemkommune.