LIGE NU:

Lukkede lægevagter udgør mindre del af det samlede antal konsultationer

Åbningstiderne på de fire lægevagter, der lukker permanent i Nordjylland 1. marts, er begrænsede sammenlignet med de fem lægevagter, der fortsætter. Det viser tal fra Region Nordjylland.

I dag indgår Region Nordjylland og De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) officielt en ny aftale, der betyder, at lægevagten i Brovst, Farsø og Skagen lukker pr. 1. marts.

Årsagen til lukningerne er ifølge Region Nordjylland og PLO, at det er svært at skaffe praktiserende læger nok til at varetage opgaverne i lægevagten. Som en konsekvens af dette blev lægevagten i Brønderslev midlertidigt lukket ned i 2017 – og den lukkes nu også permanent.

På baggrund af en opgørelse i antallet af konsultationer i de nordjyske lægevagter i 2019, som Region Nordjylland har offentliggjort, viser tallene, at de fire lægevagter, der lukkes, udgør en mindre del af regionens samlede antal konsultationer, og at åbningstiderne i disse lægevagter har været begrænsede sammenlignet med tallene for de lægevagter, der fortsætter efter 1. marts.

909 konsultationer i Brovst

For eksempel viser tallene fra Brovst, at der i 2019 var i alt 909 konsultationer, og at lægevagten i Brovst kun har åbent, hvis der patienter. Og at disse tilses kl. 19.30 i hverdagen og to gange dagligt i weekenden og på helligdage.

Et andet sted, der lukkes ned for lægevagtordningen, er i Farsø, hvor der i 2019 var 6320 konsultationer. Her er der åbent i weekenderne og på helligdage mellem 08 og 16. Regionen tilføjer dog til antallet af konsultationer, at disse tal er misvisende, da Farsø fik ændret åbningstiderne i december 2019, hvorfor tallet for konsultationer er væsentlig mindre i dag.

Tal fra Skagen opgøres ikke

I Skagen, hvor der også har der været voldsomme protester over, at lægevagten lukker, viser talmateriale fra regionen om antallet af konsultationer i Skagen, at det slet ikke kan opgøres, da patienterne i Skagen tilses af kørende læger fra Frederikshavn. Lægevagten i Skagen har kun åbent, hvis der er patienter, og de bliver tilset klokken 20 i hverdagen og to gange dagligt i weekenden og på helligdage.

Lægevagten i Brønderslev blev midlertidigt lukket ned 1. juni 2017, og derfor er der selvsagt ingen tal for 2019.

Lægevagten i Aalborg havde 54.565 patienter i 2019

Blandt de lægevagter, der overlever, er der ikke overraskende flest konsultationer i lægevagten i Aalborg. I 2019 var der 54.565 patienter, der havde behov for at blive tilset af en vagtlæge, og i Hjørring lå tallet på 26.211.

Begge steder har vagtlægen åbent på hverdage mellem klokken 16-08 samt i weekenden og på helligdage.

Thisted havde i 2019 14.956 konsultationer med åbningstid, der hedder hverdage klokken 16-08 samt weekend og helligdage, og her er der yderligere to faste konsultationstider om natten.

Lægevagten i Hobro havde i 2019 10.278 konsultationer, og her er der åbent på hverdage klokken 16-23 samt i weekenderne og på helligdag klokken 08-23.

Lægevagten i Frederikshavn – inklusive Skagen – havde i 2019 13.543 konsultationer. Her er der åbent på hverdage klokken 16-23 samt i weekenden og på helligdage klokken 08-23. Og der åbnes kun om natten, hvis der er patienter.

Med den nye aftale for lægevagten vil der fortsat være en kørende lægevagtsordning, hvor der foretages sygebesøg af vagtlægen. Kriterierne for at blive visiteret til sygebesøg ændrer sig ikke med aftalen.

Grafik: Region Nordjylland​​​​​​
Grafik: Region Nordjylland​​​​​​