Protesterne mod lukning af lægevagter vokser.

Vesthimmerland-borgmester i chok: - Vagtlægelukning giver øget utryghed

- Vi er dybt bekymrede, lyder det fra borgmester Per Bach Laursen i åbent brev til Regionsrådet, der vil lukke vagtlægerne fire steder i regionen.

Vesthimmerlands Kommunes borgmester er lige så chokeret som sin kollega i Frederikshavn, Birgit S. Hansen, over Regionsrådets forventede beslutning om, at lægevagten i Farsø, Brovst, Brønderslev og Skagen sandsynligvis lukkes til marts.

- Vi er totalt udeforstående overfor dette forslag og mildest talt forundrede over ikke at have været inddraget i processen, skriver Per Bach Laursen i et åbent brev, der sendes ud forud for Regionsrådets møde i morgen, tirsdag. 

Læs også TV2 Nord erfarer: Ny vagtlægeaftale betyder at fire steder lukker ned

TV2 Nord kunne i går fortælle, at Regionsrådet på et lukket punkt på dagsordenen planlægger at lukke lægevagter og gennemføre en ny aftale med Praktiserende Lægers Organisation, PLO. 

Aftalen betyder foruden lukningerne, at lægerne skal arbejde mindre som vagtlæger - og at de samtidigt står til en lønforhøjelse, så lægerne nu er garanteret en betaling på mindst 10.000 kroner for en nattevagt. 

Den forringelse for borgerne, der nu får længere til vagtlægen, vil borgmester Per Bach Laursen ikke acceptere. 

Herunder kan du læse hele det åbne brev, som Per Bach Laursen har sendt til regionsrådet. 

- Vi er dybt bekymrede for den sociale slagside, som forslaget risikerer at medføre, da det langt fra er alle, som har en bil til rådighed og vi frygter, at forslaget i ydersted konsekvens vil føre til en stigning i akutte indlæggelser med store både menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge, skriver borgmesteren i brevet.

Han opfordrer regionspolitikerne til at udskyde beslutningen, så borgerne kan blive hørt, inden en endelig beslutning træffes. 

Åbent brev til Regionsrådet fra Vesthimmerlands Kommune. 

Kære Regionsråd,  
 
Det er med chok, at vi søndag d. 26. januar 2020 erfarede, at Regionsrådet tirsdag d. 28. januar 2020 på et lukket punkt eftersigende skal tage stilling til forslag om at lukke lægevagten i blandt andet Farsø pr. 1. marts 2020.  
 
Vi er totalt udeforstående overfor dette forslag og mildest talt forundrede over ikke at have været inddraget i processen.  
 
På nuværende tidspunkt har vagtlægen i Farsø åbent hver weekend og på visse andre tidspunkter. Der vil således være tale om en betydelig serviceforringelse for borgerene i Vesthimmerland, hvis forslaget bliver vedtaget.   
 
For borgerne i Vesthimmerlands kommune vil forslaget betyde, at mange får betydeligt længere til en vagtlæge, hvis de bliver syge om aftenen eller i weekenden. Den lange afstand til en læge er medvirkende til øget utryghed, ikke mindst hos de svageste borgere i samfundet.   
 
Vi er dybt bekymrede for den sociale slagside, som forslaget risikerer at medføre, da det langt fra er alle, som har en bil til rådighed og vi frygter, at forslaget i ydersted konsekvens vil føre til en stigning i akutte indlæggelser med store både menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge.   
 
Vi opfordrer på den baggrund Regionsrådet til at udsætte beslutningen om lukning af lægevagterne, så der bliver tid til en formel høringsproces, hvor Byråd og borgere i de berørte områder kan inddrages i en demokratisk proces og få mulighed for at få deres perspektiver belyst inden en endelig beslutning træffes.  
 
Med håb om at Regionsrådet vil tage borgerens sikkerhed og tryghed i betragtning og arbejde for en bevarelse af lægevagten i Farsø, Brovst, Skagen og Brønderslev.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Per Bach Laursen 
 
Borgmester Vesthimmerlands kommune