03:40

Kommunalbestyrelsen på Læsø skal tage stilling til, om to medlemmer er inhabile på grund af deres job i eller i tilknytning til kommunen.

Habilitetstvivl i Læsø Kommune

Kommunalbestyrelsen på Læsø skal behandle to sager om byrådsmedlemmers inhabilitet.

Mandag aften skal kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune drøfte to sager, hvor der kan være tvivl om medlemmernes habilitet, de medlemmerne enten er ansat ved kommunen eller i tilknytning til kommunen, og det kan der være problemer i.

Første sag, der skal drøftes drejer sig om Socialdemokratiets Bente Faurholt, der er regnskabschef ved Færgeselskabet Læsø, som er ejet 100 procent af Læsø Kommune. Samtidig sidder Bente Faurholt i kommunens økonomiudvalg. Det har fået byrådsmedlem Henrik Autzen til at klage til Læsø Kommune, som derefter har rettet henvendelse til Statsforvaltningen.

I et svar til Læsø Kommune skrive Statsforvaltningen, at man ikke mener, at der er grundlag for at rejse en tilsynssag, og dermed får det sandsynligvis ingen konsekvenser.

Til gengæld ser Statsforvaltningen mulige habilitetsproblemer omkring Dansk Folkepartis Per Bragt. Han sidder også i kommunens økonomiudvalg, men samtidig er han IT-chef ved Læsø Kommune og dermed underlagt samme økonomiudvalg. Ifølge Statsforvaltningen er det ikke foreneligt, og dermed er der lagt op til, at Per Bragt enten skal træde ud af økonomiudvalget, eller at IT flyttes ind under et andet politisk udvalg.