Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt indbyder til borgermøde i Vesterø under sit besøg på Læsø. Foto: Lars Lyngdahl

Ministre vil til Læsø

Hele fire af regeringens ministre har meldt deres ankomst til Læsø denne sommer. Ikke som turister men i embeds medfør.

Hele fire ministre har givet tilsagn om at besøge Læsø denne sommer. Det første besøg begynder mandag, hvor Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) kommer til øen.

En af de vigtigste målsætninger for transport- og bygningsministeren er at føre en transportpolitik, der giver plads til udvikling og vækst i alle dele af landet, hvor transportbehovene er forskellige.

- Vi politikere skal lytte til behovene og sørge for de optimale rammevilkår, så alle transportformer leder til vækst og udvikling – både på land, til vands og i luften. Og vi skal gøre det på en måde, så landet hænger godt sammen, og så vi ikke oplever en situation, hvor enkelte landsdele bliver hægtet af udviklingen. En sammenhængende transportpolitik sikrer et sammenhængende Danmark, siger Hans Christian Schmidt.

I forbindelse med besøget indbyder ministeren til borgermøde på Fisketorvet i Vesterø, hvor ministeren sammen med borgmester Tobias Birch Johansen (V) vil drøfte forskellige temaer der hører under ministerens ressortområde.

- Jeg er utrolig glad for den store interesse for Læsø, som ministeren har givet udtryk for og jeg glæder mig til en god dialog, når han kommer, siger Læsøs borgmester.

Ud over borgermødet, er der blandt andet planlagt et besøg på Læsø Flyveplads, hvor ministeren vil blive forelagt et projekt, der er under udarbejdelse i forhold til en mulig udvidelse af flyvepladsen.

- Udvidelsen vil i givet fald betyde at banen, som vi gerne vil udstyre med faciliteter til instrument-anflyvning, kan benyttes det meste af året, hvilket igen skal ses i sammenhæng med ønsket om at styrke og øge turismen i en større del af året, siger Tobias Birch Johansen.

Ud over transportministeren er der planlagt besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby (V) samt Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).