Passagererne, der skal med færgen til Læsø, skal vænne sig til en noget anderledes overfart i den kommende tid. Foto: Hans-Christian Lauritzen

Passagerer på Læsø-færgen skal blive i bilen

Der tages ingen chancer på færgen til Læsø.

Passagerer, der skal med færgen til Læsø, kan se frem til en noget anderledes tur til øen i den kommende tid. 

Læsøfærgen er øens vigtigste livsnerve, derfor opretholdes sejladsen såvidt muligt på alle afgange - dog med nogle væsentlige ændringer i forhold til normalt: 

  • - Alle passagerer skal blive i bilerne under overfarten
  • - Kontantsalg og personlig ekspedition er lukket
  • - Bistroen ombord er lukket
  • - ALLE med mistanke om smitte SKAL kontakte Læsøfærgen inden overfart
  • - Benyt de opsatte spritdispensere og følg sundhedsstyrelsens anbefalinger

- Det er vigtigt for os, at rejsen foregår på en måde, så vi mindsker smittespredning mest muligt. Derfor indfører vi nu en række skærpelser både for overfarten, ekspedition i terminalerne, og kontakten til personalet, så vi på bedste vis beskytter både borgerne og de nøglepersoner, vi har brug for, for at kunne opretholde en stabil drift, lyder det i en pressemeddelelse fra færgeselskabet. 

Man tager faktisk situationen så alvorligt, at man nærmest beder kunderne blive væk. 

- Vi henstiller derfor til, at man nøje læser vores instrukser nedenfor, og i øvrigt foretager så lidt rejseaktivitet med færgen som muligt, lyder den helt usædvanlige opfordring. 

Nye sikkerhedstiltag for overfarten

Færgeselskabet har ændret på procedurerne for ophold ombord, og beder dermed bilisterne om at blive i bilerne under overfarten, for at passagererne har så lidt kontakt med hinanden som muligt og smittespredning dermed undgås.

Dette tiltag er indført i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens nye retningslinjer for skibsfarten, som anbefaler, at også søfarten gør, hvad man kan for at følge Sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger i forbindelse med at indføre smittebegrænsende tiltag.

Søfartsstyrelsen har i deres vejledning til skibsfarten stillet en række skærpede krav til sikkerheden ombord, hvis personer opholder sig på vogndækket.

STORE ÆNDRINGER PÅ LÆSØ-FÆRGEN

TERMINALER OG BILLETSALG
Der er lukket for personlig betjening og dermed kontantsalg i begge terminaler.
Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at købe billet på vores hjemmeside, så kontakten med automater minimeres mest mulig.
Har man brug for hjælp til booking, kan man ringe på 98 49 90 22
Der er adgang til ventesale og kiosker, men vi hentiller til, at man opholder sig så lidt som muligt i ventesalen, og holder mindst en meters afstand til øvrige passagerer.
Står man i terminalen og har brug for hjælp til billetkøb i kioskerne, kan man kontakte personalet via vores samtaleanlæg, der hænger på væggen.
 
Vi gør opmærksom på, at antallet af passagerer i salonerne er begrænset, så vi anbefaler at booke i god tid, hvis man vil være sikker på en plads. Vi forventer dog ikke, at begrænsningen giver udfordringer på nuværende tidspunkt, men hvis situationen forværres, kan det blive nødvendigt at reducere antallet yderligere.
 
OVERFART
Alle sejladser gennemføres pt. som planlagt, men antallet af passagerer i salonerne minimeres med nedenstående tiltag.
Det er vigtigt at alle følger instrukserne fra personalet.
 
BILER
Alle passager i biler skal blive i bilen under overfarten. Bilen må kun forlades kortvarigt for toiletbesøg, eller hvis man har behov for at strække ben. 
Vi anbefaler at man iklæder sig varmt tøj og medbringer tæpper til bilen, da der kan blive koldt på vogndækket, og det er under ingen omstændigheder tilladt at starte motoren under overfarten.
Har man brug for kortvarigt at forlade bilen, henviser vi til, at man ikke gruppere sig med øvrige passagagerer, og holder så god afstand til andre personer som muligt også til besætningen.

Indførelsen af dette tiltag følger naturligvis Søfartsstyrelsens retningslinjer på området, og der er foretaget en række ændringer i procedurerne ombord, som gør, at det er fuldt forsvarligt at opholde sig i bilen på vogndækket.
Du kan læse mere nederst på siden under afsnittet ”Nye sikkerhedstiltag ombord”
 
GÅENDE
Alle gående passagerer skal holde minimum 1 meters afstand til øvrige passagerer og besætningsmedlemmer, og må ikke forsamle sig i grupper, med mindre der er tale om familiemedlemmer, der allerede har haft indbyrdes kontakt.
Vi henstiller til, at man bevæger sig så lidt rundt på færgen som muligt.
 
MISTANKE OM SMITTE/KONSTATERET SMITTE - KUN OVERFART I BIL
For personer der er under mistanke for at være smittebærer, har rejst i risikoområderne og udviser sygdomstegn på smitte, eller har fået konstateret coronavirus, gælder der særlige regler.
For at hjælpe dig med at komme sikkert og trygt over vandet uden at udsætte andre for fare, er det vigtigt at du opholder dig i en bil under hele overfarten og ikke anvender faciliteterne i terminalen eller ombord.

Der medtages IKKE gående passagerer, hvis de tilhører ovennævnte gruppe.

Er du øbo, og har du mistanke om smitte, men har ikke mulighed for at transportere dig selv via bil til Læsø, så står Læsøfærgen og kommunen klar med et beredskab, så vi kan hjælpe dig sikkert hjem. Du skal blot kontakte ekspeditionen på 98 49 90 22 eller info@f-l.dk
 
Har du fået konstateret corona virus, og har brug for hjælp til transport hjem til øen, skal du kontakte egen læge/sundhedsmyndighederne for sygetransport. I disse tilfælde kan vores beredskab desværre ikke håndtere situationen.
 
FORHOLD OMBORD
Bistroen ombord er lukket, og vi opfordrer til, at man selv medbringer mad og drikke, som man kan få brug for under overfarten.
 
Legeområdet til mindre børn er ligeledes lukket.
 
STUDERENDE MED UNGDOMSKORT
Alle studerende med studieårskort til Læsøfærgen kan ringe på 98 49 90 22 og booke en billet, hvis de endnu ikke er sat op til onlinebooking på deres ø-kort. Billetten fremsendes på mail.
  
NYE SIKKERHEDSTILTAG FOR OVERFARTEN
Vi har ændret på procedurerne for ophold ombord, og beder dermed bilisterne om at blive i bilerne under overfarten, for at passagererne har så lidt kontakt med hinanden som muligt og smittespredning dermed undgås.

Dette tiltag er indført i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens nye retningslinjer for skibsfarten, som anbefaler, at også søfarten gør, hvad man kan for at følge Sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger i forbindelse med at indføre smittebegrænsende tiltag.
Søfartsstyrelsen har i deres vejledning til skibsfarten stillet en række skærpede krav til sikkerheden ombord, hvis personer opholder sig på vogndækket, og dem følger Læsøfærgen naturligvis.

Du kan læse mere om Søfartsstyrelsen anbefalinger og mulige tiltag for skibsfarten på https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/temaer/corona
 
De konkrete tiltag, der er indført hos Læsøfærgen, er følgende:
 
- Antallet af passagerer ombord er begrænset i forhold til normalen. Der må med de nye tiltag kun opholde sig 172 samtidige personer på vogndækket og 188 gående passagerer fordelt i resten af skibet.
Antallet er fastsat ud fra, hvad vi vurdere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, samt anbefalingen om at personer skal holde minimum 1 meters afstand.

- Der er 1 person på kontinuerlig rundering/vagt på bildækket, når kun dette er i brug.

- Der er 2 personer på kontinuerlig rundering/vagt på bildækket når hængedækket er i brug

- Der er kontinuerlig radiokontakt mellem vagten på vogndækket og broen

Dette sammenholdt med de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger som almindelig rundering i skibet, videoovervågning af vogndækket fra broen mm. gør, at vi er i stand til hurtigt at tage affære, hvis der opstår en ekstraordinær situation, og alle passagerer kan hurtigt og effektivt evakueres til de sædvanlige evakueringszoner, hvis der er tale om en nødsituation.
 
Er du utryg ved de nye tiltag, har du bekymringer i forhold til egne særlige behov, eller er der andet du gerne vil vende med os, er du som sædvanligt altid velkommen til at kontakte os. Vores passagerers sikkerhed er altid det vigtigste for os, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du føler dig tryg på rejsen.
 
Læsøfærgen kan kontaktes på info@f-l.dk eller 98 49 90 22

 

TILTAG FOR AT MINDSKE SMITTESPREDNING
Ud over minimeringen af kontakt mellem personer har Læsøfærgen iværksat følgende tiltag:

Rengøring af gelændere, håndtag, billetautomater og andre objekter der ofte berøres er intensiveret og udføres flere gange dagligt både ombord i skibene og i terminalerne.
Der opsættes i øjeblikket flere spritdispensere til brug for kunderne på begge lokationer, og vi opfordrer kunderne til at anvende disse.
 
Alle opfordres i øvrigt til at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af smitte.

 

Kilde: Læsø-færgen