LIGE NU:

Der er uddelt masser af støttekroner til Mariagerfjord

Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune har netop uddelt 220.000 kroner til større og mindre initiativer i kommunens landsbyer.

- Om det er coronaen, der skal have årsagen eller det blot er almindelig afmatning står lidt hen i det uvisse, konstaterer Landdistriktsrådets formand Kim Knudsen, der efter grundig gennemgang af alle indkomne 13 ansøgninger kan konkludere, at der endda er lidt penge til overs, som kan bruges i næste års pulje.

Rådet uddelte på sit møde for få dage siden 220.000 gode kommunale kroner til større eller mindre initiativer i kommunens landsbyer. Flest penge tilstrømmer området Sem, Hem og Skrødstrup syd for Mariager, der havde i alt tre ansøgninger i årets pulje.

25.000 kr. går til genopretning af området ved brandammen i Hem - et projekt til i alt knap 200.000 kr.

- Branddamme har efterhånden mistet deres funktion i landsbyerne, så derfor er vi glade for, at borgerne tænker ud af boksen i forhold til at skabe et rekreativt miljø i disse vådområder, understreger formanden. Desuden fik man tilskud til klatreudstyr til brug i skovene i området - udstyr som man gerne udlåner til andre, der har en godkendt instruktør. I Sem havde man søgt om midler til en "Irsk aften" i forsamlingshuset. Hertil gav Landdistriktsrådet en underskudsgaranti.

Den grønne dagsorden presser sig ligeledes på i landsbyerne. I såvel Handest som Hou havde de lokale søgt midler til at lagre grøn energi fra solpaneler, bl.a. i det nyopførte Aktivitetshus i Handest.

- Ved at lagre solenergi kan vi næsten være selvforsynende, konstaterer Flemming Rasmussen fra initiativgruppen. I Hou er det et lidt mindre anlæg, der skal sikre lys i den lokale samlingshytte.

I Onsild-området støttede landdistriktsrådet to projekter, dels hegn ved den lokale spejderhytte, dels ny belægning på stierne i anlægget ved åen.

Flere landsbyer har stor fornøjelse af egne festtelte. I Oue trænger teltet til en udskiftning - et projekt til ca. 150.000 kr. Landdistriktspuljen afsatte 25.000 kr. til formålet.

- Ideen med lokale telte er at skabe gode rammer for arrangementer, men vi ser også gerne at man låner af hinanden, fastslår formanden.

Af andre støttede projekter kan nævnes plæneklipper til Valsgård Borgerforening, lydudstyr til True Forsamlingshus og en airtrack til Norup.