LIGE NU:

Det Blå Flag bliver hvidt i Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune erstatter det Blå Flag med Badevandsflaget i 2016. Fremover vil det derfor være et hvidt flag, der pryder strandene.

Mariagerfjord Kommune følger nu efter Hjørring, Brønderslev og Aalborg kommuner, som har valgt at melde sig ud af Blå Flag for i stedet at have en mærkningsordning med et hvidt Badevandsflag med blå stjerner.

- Med det hvide Badevandsflag følger kommunen badevandsbekendtgørelsen og har samme standard med hensyn til vandanalyser, rengøring af toiletter, opsamling af affald på strandene med videre. Strandene vil altså fortsat have samme standard i forhold til faciliteterne, redningsudstyr, analyser af badevandsprøver, og der vil samtidig blive afholdt kommunale naturaktiviteter af naturvejlederne,  siger fagchef i Natur og Miljø, Jørgen Ussing.

Det hvide badevandsflag giver mulighed for, at man igen kan tage sin hund med på stranden, så længe den er i snor.

- Hjørring Kommunes skifte til det hvide flag har ikke haft betydning for antallet af besøgende. De har rent faktisk kun fået positive tilbagemeldinger, og vi forventer den samme reaktion i Mariagerfjord Kommune, siger Jørgen Ussing.

Skiftet fra Blå Flag til Badevandsflaget vil ske, når badesæsonen starter den 1. juni og pryde strandene indtil badesæsonen slutter den 15. september. Mariagerfjord Kommune skal i den forbindelse udtage mindst 10 vandprøver i løbet af badesæsonen, på de strande, hvor de har Badevandsflaget.

Ændringen fra Blå Flag til Badevandsflag vil dog betyde, at de nuværende nødtelefoner ved strandene i form af en mobiltelefon i redningskransene ikke vil blive fastholdt.

- Erfaringen med nødtelefoner er, at de ofte skal skiftes for at sikre, at de altid er opladet. Desuden er behovet for nødtelefoner ændret, fordi langt de fleste i dag har en mobiltelefon på sig, og derfor ser vi det ikke som et problem, hvis vi ikke fastholder nødtelefonerne, slutter Jørgen Ussing.