LIGE NU:

Flere p-pladser på vej med et plus: Torv i Hobro skal sikres mod klimaforandringer

I næste uge begynder Mariagerfjord Kommune at renovere Brotorv i Hobro. Det sker, fordi der skal etableres ekstra parkeringspladser, og så skal der ny belægning på, som bidrager til at klimasikre Hobro - ikke mindst mod eventuelle voldsomme skybrud.

Ved renoveringen bliver Brotorv blandt andet indrettet med vinkelrette parkeringspladser modsat i dag, hvor parkeringspladserne er skrå. Med denne ændring bliver der plads til ekstra P-båse, så der fremover er 152 p-pladser nord for Jutlanderstien i umiddelbar tilnytning til gågaden.

Området vil i det hele taget fremstå med et nyt udtryk, når renoveringen er færdig. Noget af den nuværende beplantning fjernes, men samtidig vil der også blive plantet nye træer, så området fortsat fremstår grønt. Desuden erstattes den slidte asfalt af en ny asfaltbelægning.

- Brotorvs parkeringspladser understøtter livet i Hobros gågade, så jeg glæder mig over, at vi nu kan gå i gang med renoveringen, som vil løfte området, siger formand for udvalget for teknik og miljø i Mariagerfjord Kommne, Jørgen Hammer Sørensen.

Når Brotorv står færdigt, er pladsen samtidig også blevet klimasikret, så den er bedre rustet til de større mængder nedbør, der følger af klimaforandringer.

- Klimasikringen af Brotorv er bare en af mange brikker i et meget større puslespil, hvor endemålet er at klimasikre Hobro, så den centrale del af Hobro ikke er så udsat ved ekstreme mængder regn. Vi har investeret ekstra penge i selve udformingen af pladsen for at afhjælpe de nærliggende områder mod oversvømmelser ved skybrud, forklarer udvalgsformanden.

Med sin placering i en lavning er den centrale del af Hobro nemlig ofte særligt udsat, når området rammes af kraftigt nedbør, men det er kommunens forventning, at klimasikringen af Brotorv vil kunne bidrage positivt til den samlede afledning af regnvand fra midtbyen i Hobro.

Torvet skal være klar til julehandlen

Mariagerfjord Kommune begynder renoveringen af Brotorv i næste uge, og det er de  indledende undersøgelser af jordbunden, man begynder med. Projektet forventes at stå færdigt i løbet af november 2021.

- Brotorv er en central plads i Hobro, og derfor stræber vi efter at blive færdige inden jul. Det er højt prioriteret for os, at vi kan frede julehandlen i december måned, slutter Jørgen Hammer Sørensen.

Renoveringen af Brotorv blev besluttet af Udvalget for Teknik & Miljø i marts for to år siden. Siden er projektet bearbejdet, så det nu også omfatter klimasikring af pladsen.

Mens arbejdet er i gang spærres parkeringspladserne delvist af. Bilister henvises derfor til at benytte kommunes øvrige parkeringspladser som eksempelvis Texaco-grunden overfor Nordre Kajgade 1.