LIGE NU:

Kommune mangler fire skoleledere

Dagtilbuds- og skolechefen i Mariagerfjord Kommune, har taget hul på en af sine første opgaver - nemlig rekruttering af hele fire nye skoleledere.

Rekrutteringsarbejdet er allerede sat i gang og på to af skolerne er stillingsopslaget online. Det er en længere proces at rekruttere ledere - og arbejdet med at samle input fra skolebestyrelser og skrive stillingsopslag tager tid.

- Det er en stor, men meget spændende opgave at starte ud med, fortæller dagtilbuds- og skolechef Berit Vinther.

Det kan selvfølgelig godt undre, når man hører, at der skal ansættes fire skoleledere - men det er helt naturligt, at ledere skifter job og ikke mindst går på pension, lyder det fra Mariagerfjord Kommune.

At fire skolelederstillinger slås op inden for kort tid er på grund af det ansættelsesstop, der har været på dagtilbuds- og skoleområdet i forbindelse med udmøntning af en besparelse fra Budget 2019 - men Berit Vinther ser det ikke som en ulempe.

- På den måde kan man som ny skoleleder komme til en kommune, hvor der er mulighed for at være med til at præge den fremtidige udvikling - både på dagtilbuds- og skoleområdet, siger hun.

Der er i Mariagerfjord Kommune god erfaring med at lade dagtilbudslederen i distriktet samt en skoleleder fra et andet distrikt indgå i ansættelsesudvalget sammen med forældre-, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. Kommunen har derudover valgt at samarbejde med et rekrutteringsfirma i forbindelse med de fire skolelederstillinger. 

Byrådet i Mariagerfjord Kommune traf i slutningen af november beslutning omkring struktur inden for Børn og Familie. Samtidig blev et ansættelsesstop indenfor ledelse og administration i Dagtilbud og Skole ophævet.