- Jeg håber snart på, at miljøområdet i Danmark og vores politikere laver en menneskelig indsats for at hjælpe fjorden på fode, siger Finn Frandsen, formand for Mariager Fjord Fritidsfiskerforening. Foto: Ivan Johan Hansen

Kritisk iltsvind: Mariager Fjord ramt - igen

De seneste uger er der igen målt iltsvind i Mariager Fjord. Det er et tilbagevendende problem, fortæller formanden for den lokale fiskeriforening, der kræver politisk handling.

Efter en varm sensommer er der registreret kraftigt iltsvind flere steder i Mariager Fjord. Det viser de seneste målinger fra Miljøstyrelsen. 

Iltsvinden opstår, når regn skyller kvælstof og fosfor fra landjorden ud i vandet. Det kraftige iltsvind er et stort problem for dyrelivet i fjorden - og for fiskernes fangst. Det er et tilbagevendende problem, fortæller formanden for den lokale fiskeriforening.

- Jeg håber snart på, at miljøområdet i Danmark og vores politikere laver en menneskelig indsats for at hjælpe fjorden på fode, siger Finn Frandsen, formand for Mariager Fjord Fritidsfiskerforening.

Hør ham fortælle om problemerne i Mariager Fjord:

00:51 Luk video

Dårligt vejr er godt

Det er oftest sidst på sommeren og i det tidlige efterår, at der er meget iltsvind, og ofte kan en periode med kraftig vind udbedre problemet.

Det er netop tilfældet i Mariager Fjord, siger civilingeniør Svend Aage Bendtsen fra Miljøstyrelsen i Nordjylland, der har foretaget målingerne. 

- Vi målte for godt en uge siden, og der er tale om kritisk iltsvind i det meste af fjorden. I onsdags var vi der igen, og det viser sig, at blæsevejret i weekenden har blandet vandmasserne op til otte meters dybde nu.

- Det betyder, at fiskene ikke flygter derfra. De kan være i området og muslingerne dør ikke. Vi har filmet muslingerne og kan se, at de er levende helt ned til 11 meters dybde. Så det er positivt, at det dårlige sommervejr kan hjælpe på fjorden, siger Svend Aage Bendtsen.

Læs også Kraftigt iltsvind flere steder i Danmark - truer dyrearter i området

Håber på blæst

I arbejdet med at reducere iltsvind i eksempelvis Mariager Fjord, arbejder man i Miljøstyrelsen med de såkaldte vandplaner, og ellers må man håbe på mere køligt og blæsende sommervejr, siger Svend Aage Bendtsen.

- Vi kan håbe på, at der kommer noget vind indimellem, afslutter han.

Sidste år, hvor sommeren var køligere, registrerede man et lavere niveau af iltsvind i Mariager Fjord, hvorimod den rekordvarme sommer i 2018 også betød iltsvind i fjorden.

Konsekvenser af gentagent iltsvind 

Påvirker bundlevende dyr, som fx muslinger, snegle og søstjerner.

 

Vanskeligheder ved etablering af et naturligt og varieret dyresamfund.

 

Vandmiljøet går fra mange arter med få individer til få særlig forureningstolerante arter med mange individer.

 

Stor betydning for fødekæden, da mange af de arter, som indgår i føden hos blandt andet fisk og havfugle, forsvinder fra det pågældende vandområde.

Kilde: Miljøstyrelsen