Virksomheder i Mariagerfjord Kommune får hjælp til digitale fremstød. Foto: Per Frank Paulsen

Mariagerfjords virksomheder får hjælp til onlinesucces

Der er hjælp at hente til de virksomheder i Mariagerfjord Kommune, som har planlagt et fremstød på de digitale medier.

I samarbejde med Google og Erhvervsstyrelsen tilbyder Mariagerfjord Erhvervsråd lokale virksomheder et gratis træningsforløb i at få succes online.

Målet er at sætte fuld gang i Mariagerfjords vækst, eksport og jobskabelse. 'Succes Online' er et træningsinitiativ, der skal hjælpe mindre virksomheder med at gribe digitaliseringens muligheder for at nå flere kunder billigere og trodse geografiske begrænsninger.

Som et af flere udvalgte områder tilbyder man i Mariagerfjord, at lokale virksomheder kan deltage i et gratis forløb med foredrag, undervisning og personlig rådgivning, skriver Fjordavisen.

Træningen dækker over fire moduler, alt fra online tilstedeværelse, e-handel, sociale medier, digital virksomhedsstyring, til hvordan man skaber trafik til sit website og får flere kunder.

- Initiativet er ganske i tråd med den opbakning, som Erhvervsrådet ønsker at give de lokale virksomheder, fortæller Erhvervsdirektør Torben Ladefoged, Mariagerfjord Erhvervsråd.

- Under et borgermøde i foråret blev det foreslået, at man skulle sætte mere fokus på e-handel. Det har vi taget til efterretning, og med dette initiativ kan både handelsvirksomheder og andre virksomhedstyper blive inspireret til at skabe online succes. I Mariagerfjord har vi i forvejen en stor klynge af veletablerede e-handelsvirksomheder, men med dette initiativ, kan vi give endnu flere af vores lokale virksomheder en mulighed for med syvmileskridt at tage de digitale muligheder til sig og dermed være blandt dem, der med succes benytter de digitale muligheder inden for markedsføring, salg og administration.

 

Træningsforløbet starter med et kick off-event onsdag d. 30. september kl. 15-17 hos Mariagerfjord Erhvervsråd. Her deltager Google Danmark med et indlæg omkring vækst og den moderne forbruger, og interviewer herefter en e-handels virksomhed omkring opstart, succeser og udfordringer.

Deltagerne kan desuden også opleve e-handels virksomheden BodyLab fortælle om online strategi og vejen til deres online succes.

Til kick off-eventet får de fremmødte virksomheder en præsentation af de fire gratis træningsmoduler, som foregår i oktober-november måned. På de fire planlagte træningsmoduler vil det være Googles certificerede lokalpartner, Web2Media, der varetarer undervisningen.

Alle virksomheder er velkomne til at tilmelde sig både kick off-event samt de fire moduler. Der vil dog være et begrænset antal pladser, og derfor vil tilmelding ske efter først-til-mølle princippet via Mariagerfjords Erhvervsråds hjemmeside.