Nabokrig eskalerede voldsomt – chikane har ført til 1000 politianmeldelser

Hver femte dansker oplever konflikt med naboen. For borgerne i lille dansk by har det betydet seks år i intern kamp.

Af Renna Rose Agger og Jesper Elming, TV 2.

Selvom det er filmet med et håndholdt kamera, kan man tydeligt se og høre de unge mænd, der kører frem og tilbage foran den gule murstensvilla. Mens de råber. Skældsord. Voldtægtstrusler. Den slags.

De kommer i biler i mange farver og afskygninger. Fra almindelige personbiler til ladvogn med kran. En enkelt gang sidder de tætpakket på ladet af en lille lastbil.

- Tæskelækker gammel so, råber en ung fyr ud af vinduet på en rød bil, da den kører forbi huset, hvor Per og Karina Svendsen bor.

muted

quote Tæskelækker gammel so!

Nabo til Karina og Per Svendsen

Parret kalder de unge mænds opførsel for systematisk chikane og har optaget flere tusinde film af de optrin, som de fortæller har stået på i mere end seks år.


Anonymitet i artiklen

I både den her artikel og i dokumentaren 'Nabokrig' optræder anonyme kilder. Ligesom vi heller ikke oplyser byens navn. Her er vores refleksioner bag beslutningen.

  • Af hensyn til ægteparret og naboerne har TV 2 valgt ikke at oplyse, hvor de bor.
  • Det har ikke været muligt at indhente samtykke fra de unge mænd, som derfor er sløret i programmet og ikke står frem med navn i artiklen.

Ifølge parret er det andre beboere fra den lille nordjyske landsby, de bor i, der udsætter dem for organiseret hetz. Men spørger man modparten, forholder det sig lige omvendt. Folk i byen fortæller, at det er Per og Karina, der chikanerer dem og ødelægger stemningen i den lille by.

Per og Karina Svenden fører logbog på deres computer, hvor de skriver ind, hver gang de oplever chikane. Foto: TV 2
Per og Karina Svenden fører logbog på deres computer, hvor de skriver ind, hver gang de oplever chikane. Foto: TV 2

Konflikten, der lige nu er aktuel i dokumentaren 'Nabokrig' på TV 2, er eskaleret siden 2015. Siden da har politianmeldelser, retssager og hårde konfrontationer har været en del af hverdagen. Ikke bare for Per og Karina Svendsen, men også for flere af de naboer, der er involverede.

Hver femte oplever konflikt med naboen

Situationen er voldsom, men ikke enkeltstående. Faktisk viser en undersøgelse fra Fagbladet Boligen, at mere end hver femte dansker oplever konflikter med deres naboer.

Karina Svendsen er opvokset i området, men har ikke længere kontakt til sine gamle venner og bekendte fra byen.
Karina Svendsen er opvokset i området, men har ikke længere kontakt til sine gamle venner og bekendte fra byen.
Foto: Kristian Friis

Og det finder sted i alle boformer og sociale klasser. Fra villakvarterer på Strandvejen til sociale boligbyggerier med tynde vægge og masser af mennesker. Det fortæller ekspert i nabokonflikter og konfliktmægler Jesper Bastholm Munk.

- Konflikterne vokser sig store, fordi de griber dybt fat i noget, som ligger i os - blandt andet det her med, at der hvor jeg bor, det er mit territorium, siger han.

muted

quote Chikanen har ført til omkring 1000 politianmeldelser

Karina Svendsen

Men hvordan går helt almindelige danskere fra at leve side om side til at udvikle et så betændt forhold, at politi og advokater bliver involverede i konflikterne?

I Per og Karina Svendsens tilfælde er svaret ikke enkelt. Spørger man dem, får man én sandhed. Spørger man deres naboer, får man en anden.

Per og Karina Svendsen står på den ene side af konflikten. Resten af borgerne i deres by på den anden. Foto: Kristian Friis
Per og Karina Svendsen står på den ene side af konflikten. Resten af borgerne i deres by på den anden. Foto: Kristian Friis

Dog lader alle parter til at være enige om én ting. Det hele startede med en grusvej og en 4000 kilo tung sten.

Det startede med en sten

Lad os spole tiden tilbage. Helt præcist til 2007, hvor Per og Karina Svendsen købte den grund, som de i dag bor på.

Karina Svendsen er selv opvokset i området, og planen var, at hun og manden skulle slå sig ned, stifte familie og give deres børn en tryg opvækst i landsbyen. Men allerede inden parret flyttede ind, gik det galt.

Den gule nål viser Per og Karina Svendsens hus. Den gule stribe markerer grusvejen, som er centrum for konflikten Foto: TV 2
Den gule nål viser Per og Karina Svendsens hus. Den gule stribe markerer grusvejen, som er centrum for konflikten Foto: TV 2

Langs grunden, hvor Per og Karina Svendsen har bygget deres hus, løber en 100 meter lang grusvej.

Gennem tiden har byens færre end 500 beboere benyttet den som enhver anden vej.

Men den aktivitet sluttede brat i 2009, hvor kommunen efter ønske fra Per og Karina Svendsen ændrede vejen fra at være en privat fællesvej, der måtte benyttes af alle, til at være en privat vej, som familien Svendsen måtte bestemme suverænt over.

Den fire ton tunge sten, Per og Karina Svendsen spærrede grusvejen langs deres grund med. Foto: TV 2
Den fire ton tunge sten, Per og Karina Svendsen spærrede grusvejen langs deres grund med. Foto: TV 2

Og da de ikke ønskede trafik langs deres grund, valgte de at spærre grusvejen med en fire ton tung sten.

Den beslutning fik konsekvenser.

Her kommer Per og Karina Svendsens nabo ind i historien. Han hedder Uffe Andersen og ejer et hus ved siden af familien Svendsens grund for enden af grusvejen.

Det havde store konsekvenser for Uffe Andersen, da Per og Karina spærrede grusvejen. Derfor åbnede han den selv igen. Foto: TV 2
Det havde store konsekvenser for Uffe Andersen, da Per og Karina spærrede grusvejen. Derfor åbnede han den selv igen. Foto: TV 2

Men han ejer også et stykke skov i den anden ende af grusvejen. Og da vejen blev spærret af den store sten, blev han tvunget ud i en større omvej, når han skulle fra den ene af sine grunde til den anden.

Derfor valgte han at fjerne stenen, og konflikten tog til.

Hiver nabo i retten

I løbet af de næste år forsøgte Karina og Per Svendsen at holde vejen spærret, mens Uffe Andersen og andre naboer kæmpede for at få den åbnet igen. Og da Uffe Andersen i klippede en metalkæde, Karina Svendsen havde sat op, over, hev de ham i retten.

Siden retssagen er konflikten fortsat eskaleret. Foto: Kristian Friis
Siden retssagen er konflikten fortsat eskaleret. Foto: Kristian Friis

Men det, der skulle have sat et endeligt punktum i konflikten, endte med at eskalere den til hidtil uset niveau.

For først byretten og siden landsretten valgte i 2016 at afgøre sagen til Uffe Andersens fordel. Retten vurderede, at kommunen havde begået en fejl, da de ændrede vejens status fra privat fællesvej til privat vej. Og derfor blev den efter afgørelsen igen åbnet for trafik.

Grusvejen, der startede hele konflikten. Foto: TV 2
Grusvejen, der startede hele konflikten. Foto: TV 2

Sideløbende med konflikten med Uffe Andersen, oplevede Per og Karina Svendsen også en anden konflikt tage form. Og det er også på det her tidspunkt, at parternes historier for alvor begynder at adskille sig markant fra hinanden.

Chikanen tager til

Per og Karina Svendsen fortæller, at den chikane, der i dag har ført til omkring 1000 politianmeldelser, kom ud af det blå, mens konflikten med Uffe Andersen udspillede sig.

De siger, at de pludselig begyndte at opleve, at unge mænd fra byen begyndte af køre "generende" forbi på crossere, og at det var den opførsel, der over den næste tid eskalerede.

muted

quote Alle har en mening om hvem der er idioten, og hvem, der ikke er idioten her

Lars Kvejborg

Parret meldte første gang chikanen til politiet i 2015, men de oplevede ikke at blive taget seriøst.

- Om de sidder herude og råber det ene eller det andet. Om de laver ulovlig indtrængen, truer med vold, voldtægter - det har ingen konsekvenser, siger Per Svendsen.

Nordjyllands Politi ønsker ikke at udtale sig til TV 2, da de fortsat arbejder med verserende sager i konflikten. Men det vil Lars Kvejborg gerne. Han er tidligere politiassistent og arbejdede med konflikten op til sin pension.

Lars Kvejborg Foto: TV 2
Lars Kvejborg Foto: TV 2

Han fortæller, at sagen har vokset sig så stor og ressourcekrævende, at der på et tidspunkt blev allokeret en politiassistent til udelukkende at beskæftige sig med den. Ikke mindst fordi, at der er så mange involverede.

- Alle har en mening om det ene og andet. Om hvem der er idioten, og hvem, der ikke er idioten her, siger han.

Tager sagen i egen hånd

Men selvom han fortæller, at myndighederne har brugt mange ressourcer på sagen, ændrer det ikke ved, at Per og Karina Svendsen ikke oplever, at de bliver taget seriøst, når de henvender sig til politiet.

muted

quote På det groveste tidspunkt var chikanen 10-12 gange i døgnet

Karina Svendsen

Og det er det, der førte til, at de for tre år siden begyndte af filme chikanen. I dag har de optaget mere end 3000 videoer med "hændelser", som de kalder det, og som de oplever er organiseret chikane.

På videoerne optræder primært unge mænd fra landsbyen. Nogle dytter, andre råber. Nogle kører forbi flere gange på kort tid. Andre stopper op foran huset og holder lidt, inden de kører videre.

De unge mænd fra Per og Karinas optagelser har ikke villet stille op til interview med TV 2. Foto: Kristian Friis
De unge mænd fra Per og Karinas optagelser har ikke villet stille op til interview med TV 2. Foto: Kristian Friis

Men så er der dem, der kører ind på grunden. Dem, der fyrer fyrværkeri mod huset. Dem, der smadrer postkasser. Det sidste har Per og Karina Svendsen ikke på video, men de er ikke i tvivl om, at det er folk fra byen, der har gjort det.

Ligesom de er sikre på, at de afhuggede fasanhoveder og piftede bilhjul også er en del af en organiseret hetz imod dem.

- På det groveste tidspunkt var det 10-12 gange i døgnet, siger Karina Svendsen om chikanen.

muted

quote Folk i byen oplever at blive filmet, råbt og stoppet, bare de nærmer sig familien Svendsens grund

Anonym nabo

Langt de fleste, der færdes på vejen på parrets videoer, har dog et ærinde og passerer huset i stilhed.

Pilen rettes mod Per og Karina

Alle i den lille by kender til konflikten. Men alle, TV 2 har talt med, benægter, at der er tale om organiseret eller planlagt hetz mod Per og Karina Svendsen.

Flere siger tværtimod, at det er Per og Karina, der chikanerer dem.

Per Svendsen foran familiens hus Foto: Kristian Friis
Per Svendsen foran familiens hus Foto: Kristian Friis

Det gælder de unge mænd fra bilerne, der ikke ønsker at stå frem med navn og ansigt, men som vedkender sig at have optrådt på videoerne.

- Vi er bare kørt forbi, og så er han jo kommet og har filmet, siger en af dem.

Og det gælder også andre borgere i den lille by.

Per Svendsen peger på Uffe Andersens hus. Per mener, at Uffe startede konflikten. Uffe mener, at Per og Karina gjorde. Foto: TV 2
Per Svendsen peger på Uffe Andersens hus. Per mener, at Uffe startede konflikten. Uffe mener, at Per og Karina gjorde. Foto: TV 2

En nabo fortæller, at folk i byen oplever at blive filmet, råbt og stoppet, bare de nærmer sig familien Svendsens grund. En anden har indtrykket af, at Per Svendsen lægger sager an mod folk uden årsag.

Mens en tredje, Arne Skjødt, fortæller, at han slet ikke går ture på grusvejen længere på grund af Per Svendsens opførsel.

- Han fotograferer dernede. Det gør han med mange. Han er bare ude på at genere folk, siger han.

Men de andre beboeres udsagn får ikke Per og Karina Svendsen til at vakle. Tværtimod. De mener, at deres naboer lyver som en del af chikanen, og er overbeviste om, at folk over alt i byen er en del af et netværk, der kun eksisterer for at genere dem.

Selvom alle de unge mænd på videoerne både afviser at stille op til interview foran kameraet og nægter at være en del af et organiseret netværk, indrømmer flere, at de har været med til at genere familien.

muted

quote Jeg tror sgu i dag, at det er blevet til, at ingen af dem vil have fred. Ellers så havde de gjort det

Lars Kvejborg

En fortæller, at han har fået et polititilhold for bevidst at køre fast forbi familien i provokation over konflikten med vejen. En anden indrømmer, at han og flere andre har fyret fyrværkeri mod familiens hus. Og en tredje erkender at have overhældt deres hæk med saltsyre i forbindelse med en konflikt, parret havde med Uffe Andersen.

Altså, den nabo, der ejer en grund på hver side af Per og Karina Svendsens grusvej.

Uffe Andersen spiller nemlig stadig en vigtig rolle i konflikten mellem Per og Karina Svendsen og resten af byen.

Striden om hækken

For stridighederne mellem ham og familien Svendsen stoppede ikke med afgørelsen i retssagen om grusvejen i 2016. Tværtimod.

De har siden haft konflikter om alt fra planter, til det præcise skel mellem hinandens grunde.


Den seneste konflikt mellem Uffe Andersen og familien Svendsen omhandlede hækken her, der løber langs grusvejen. Foto: TV 2
Den seneste konflikt mellem Uffe Andersen og familien Svendsen omhandlede hækken her, der løber langs grusvejen. Foto: TV 2

En af de helt store stridigheder i konflikten omhandlede Per og Karina Svendsens hæk, som Uffe Andersen mente, at de havde plantet en meter ude på grusvejen til gene for ham.

Derfor lagde han sidste år sag an mod dem for at få rettens ord for, at hækken skulle fjernes. Men det fik han ikke.

- Retten har givet os ret i, at hækken står, hvor den står, og den skal ikke flyttes, siger Per Svendsen.

Men heller ikke dén afgørelse deeskalerede konflikterne omkring Per og Karina.

Efterfølgende begyndte hækken nemlig pludselig at dø, og Per og Karina beskyldte Uffe Andersen for at have orkestreret hærværk mod dem.

Men det har han ikke gjort, siger han.

- Jeg kører min kamp gennem kommune og myndigheder. For at få orden på det der. Sådan noget som at sprøjte hæk – det er ikke det, jeg beskæftiger mig med, siger han.


Uffe Andersen er Per og Karina Svendsens nabo. Han er en af dem, der siger, at ægteparret selv har skabt den konflikt, de er centrum i. Foto: Kristian Friis
Uffe Andersen er Per og Karina Svendsens nabo. Han er en af dem, der siger, at ægteparret selv har skabt den konflikt, de er centrum i. Foto: Kristian Friis

Hvor skal det ende?

Imens Lars Kvejborg stadig arbejdede hos politiet, stod han i spidsen for et konfliktråd, der skulle hjælpe parterne med at løse problemer. Men han fortæller, at det tiltag heller ikke afhjalp stridighederne.

- Altså, jeg tror sgu i dag, at det er blevet til, at ingen af dem vil have fred. Ellers så havde de gjort det, siger han.

Ser man på, hvordan konflikten fortsat har udviklet sig siden, kan en løsning også være svær at forestille sig. Og parterne har heller ikke umiddelbart opskriften på fred.

I dag handler stridigheden om en bunke jord, fortæller Uffe Andersen. Men hvor striden ender, det ved han ikke.

Per og Karina Svendsen hånd i hånd på grusvejen. Foto: TV 2
Per og Karina Svendsen hånd i hånd på grusvejen. Foto: TV 2

Og når man taler med Per og Karina Svendsen står det klart, at det i hvert fald ikke bliver dem, der giver sig.

- Vores børn har lidt meget i det her. Og for os gavner det ikke, at de ser deres forældre tabe det her og stikker halen mellem benene i skjul et eller andet sted, siger Karina Svenden.

- Og nogle gange skal man jo også kæmpe for sin ret, tilføjer hendes mand.

Følg myndighedernes kamp for at løse nabokonflikten og se, hvorfor Per og Karina lægger sag an mod politiet, når 'Nabokrig' sendes torsdag klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 PLAY.

Denne webdok er udarbejdet af Renna Rose Agger og Jesper Elming