SENESTE NYT:

Reparationsarbejde af Hadsundbroen går i gang

Det næste halve år skal Hadsundbroen repareres, og når den står færdig, kan den fejre 45 års fødselsdag med et "ansigtsløft".

Knap 45 år som en vigtig trafikåre i vind og vejr slider på en bro. Derfor har Vejdirektoratet nu indgået en aftale med en entreprenør om at skifte Hadsundbroens bærelejer ud og reparere betonen under broen fra mandag 5. april.

Arbejdet er planlagt til perioden 5. april - 29. oktober 2021, og størstedelen vil foregå fra vandsiden, hvor entreprenøren benytter flåder, som vil være fastgjort til bropillerne.

Lene Højris Jensen er Vejdirektoratets fagprojektleder på brorenoveringen. Hun fortæller, at arbejdet omfatter udbedring af skader i betonen på undersiden af brodækket samt på bropiller.

- Entreprenørens mandskab hugger først den dårlige beton af, så sandblæser de for at skabe en ren overflade, og til sidst udskifter de det skadede armeringsjern og støber ny beton på pillerne, siger hun.

Når betonen er blevet udbedret, udskifter mandskabet alle bærelejer som ligger imellem pilletop og brodæk. Det gør de ved at løfte brodækket lokalt ved hver bropille med cirka 1,5 centimeter, hvorefter de fjerner eksisterende bærelejer og monterer nye bærelejer. Brodækket løftes kun ved en bropille ad gangen.

Få konsekvenser for sejlere og trafikanter

Entreprenørens folk vil ikke udføre arbejdet i gennemsejlingsfaget, og der vil derfor ikke være restriktioner for passage for sejlende.

- Der vil være enkelte arbejder af kortere varighed på oversiden af brodækket, hvor op til maksimalt to kørebaner vil blive spærret. Trafikanterne vil dog hele tiden have mulighed for passage af broen. Tidspunktet for spærringerne vil blive varslet, før de finder sted, fortæller  Lene Højris Jensen.

Entreprenør på opgaven er MT Højgaard A/S, som etablerer byggeplads på den sydvestlige side af broen med indkørsel fra Færgevej og Banevej.

Hadsundbroen åbnede 10. november 1976 efter, at byggeriet blev startet i 1974.