Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Foto: Per Frank Paulsen

Foto: Trine Ladekarl

1 af 3

Scandinavian Star: Forsikret mod anbefaling

Den norske assuranceforening Skuld lover nu fuld åbenhed. Alt skal frem i lyset om selskabets involvering i færgen Scandinavian Star, hvor en mordbrand for 25 år siden kostede 159 mennesker livet.

Det skriver Politiken, efter avisen har afsløret, at assuranceforeningen Skulds daværende havarichef, Erik Stein, kun knap to uger før en eller flere ukendte brandstiftere satte ild til skibet, skulle have sagt til skibets kaptajn "I får altså ikke lov til at sejle med passagerer, før jeg igen har været om bord og godkendt skibet, og før du har gennemført en brand- og evakueringsøvelse, og jeg er tilfreds med øvelsen".

Men øvelserne blev aldrig gennemført, og skibet blev tilsyneladende forsikret mod anbefaling.

Erik Stein mener, at flere branddøre ikke fungerede. Sprinklerne på bildækket var rustne. Redningsbåde manglede motorer. Skiltning til flugtveje og ved branddøre var hverken på dansk eller norsk. Det var heller ikke muligt at gennemføre en brand- og evakueringsøvelse, fordi en del af den nye besætning ikke var kommet endnu. Uden en øvelse ville det være katastrofalt, hvis der udbrød brand.

Administrerende direktør i Skuld, Ståle Hansen, siger til Politiken, at selskabet vil være fuldstændig åbne i denne sag og vil samarbejde efter bedste evne med myndighederne, som er i gang med en ny efterforskning af sagen .

Han har igangsat en intern undersøgelse af, hvordan det kunne ske, at Skuld forsikrede skibet Scandinavian Star, som selskabets egen havarichef i Danmark, Erik Stein, advarede kraftigt imod kun knap to uger før branden, fordi skibet havde store sikkerhedsmæssige mangler - og besætningen ikke havde gennemført en båd- og brandøvelse.