Morten Larsens datter blev dræbt af pigens psykisk syge mor. Drabet er en af de tragiske hændelser, som ifølge en lægefaglig rapport med stor sandsynlighed kunne have været undgået med den rette indsats. Nu fører denne og andre sager til store forandringer i Region Nordjylland. Foto: Per Frank Paulsen

Undersøgelse af drab medfører øget fokus på tværfagligt samarbejde

Efter TV2 Nord har afdækket 14 drab begået i Nordjylland af psykisk syge, kommer Region Nordjylland nu med handlingsplan, der skal styrke tværfagligt samarbejde omkring de psykiske patienter.

Region Nordjylland har onsdag morgen offentliggjort en række nye tiltag, der skal styrke den ambulante indsats til borgere med svær psykisk sygdom. 

Det sker efter TV2 Nord i en lang række artikler og tv-indslag har beskrevet omstændighederne omkring mindst 14 drab begået af psykisk syge i Nordjylland. 

- Psykiatrien i Region Nordjylland og Nordjyllands Politi har undersøgt en række drab med henblik på læring. Rapporten medfører nu et øget fokus på det tværfaglige samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri. Samtidig planlægger Psykiatrien at indføre en ny model til at styrke den ambulante indsats til borgere med svær psykisk sygdom, skriver Region Nordjylland i sin pressemeddelelse. 

Læs også Tværfaglig indsats virker i norsk psykiatri

Tiltagene ligger tæt op af de forhold, som TV2 Nord har beskrevet i indslag om psykiatrien i Holland, Norge og andre lande. 

Samarbejdet mellem myndighederne skal styrkes

Omtalen af en række drab, hvor psykisk sygdom har været involveret, fik Psykiatrien i Region Nordjylland og Nordjyllands Politi til sammen at lave en tværgående undersøgelse af udvalgte drab i Nordjylland fra 2013-2018 med henblik på læring.

I forbindelse med gennemgangen af de alvorlige henvendelser har Region Nordjylland identificeret en række fokusområder for forbedring af det såkaldte PSP-samarbejde (samarbejdet mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri).

Rapporten og de fremtidige fokusområder blev tirsdag fremlagt for et samlet regionsråd.

- Det er meget tragiske hændelser, der ligger til grund for denne undersøgelse, og vi skylder både ofrene, de pårørende og de psykisk syge at gøre vores bedste for, at vi fremadrettet kan undgå så alvorlige hændelser. Rapporten påpeger da også nogle områder, hvor vi sammen med politiet og kommunerne kan gøre det bedre. Derfor er jeg også glad for, at rapporten anviser nogle nye veje til at

styrke samarbejdet på tværs af myndighederne, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Læs også Inspireret af Norge: Specialuddannede psykologer sikrer hjælp til psykisk syge

Udover anbefalingerne blev politikerne også præsenteret for, hvordan Psykiatrien fremadrettet vil styrke den ambulante behandling for borgere med svær psykisk sygdom ved at indføre en hollandsk model, som skal sikre den rette indsats til de rette patienter på det rette tidspunkt.

Læs også Peter Skaarup: - Psykiatrien gør ikke sit arbejde godt nok

- Netop denne målgruppe af borgere vil ofte være dem, der kan være grund til at iværksætte en tværfaglig indsats for i regi af PSP-samarbejdet. Vi kommer derfor også til at prioritere dette arbejde i den kommende budgetproces, siger Ulla Astman.

Tidligere deling af relevante informationer

Hos Nordjyllands Politi pointerer politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, at man med rapporten lægger op til et styrket PSP-samarbejde. I PSP-regi kan politiet, de sociale myndigheder og psykiatrien mødes og drøfte løsninger i svære sager, der kræver, at myndighederne forener kræfterne for at løse situationen.

- Det er vigtigt, at vi intensiverer netop denne del. Det gør vi navnlig ved, at vi som myndigheder tidligere i et forløb deler relevante informationer med hinanden om de berørte borgere – især oplysninger, der kun er kendt af én myndighed. Og så skal vi styrke vores evne til, at vi via PSP-samarbejdet forebygger, at de udsatte borgere fortsætter deres kriminelle adfærd, siger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

I Psykiatrien i Region Nordjylland er direktør Jan Mainz ansvarlig for PSP-samarbejdet, og han ser frem til at få rapportens anbefalinger ført ud i livet.

Læs også Når psykisk syge dræber: Regionen er klar med akut psykologhjælp

- Vi er allerede i fuld gang med at implementere flere af indsatserne, og vi kommer løbende til at følge op. Vi skal styrke og intensivere samarbejdet mellem politi, kommuner og psykiatrien, så vi sikrer, at særligt udsatte borgere får et velkoordineret behandlingstilbud og opfølgning for deres psykiske lidelse og eventuelt misbrug på tværs af sektorerne. Og vi skal sikre aktiv opfølgning og støtte til pårørende, der har været udsat for en alvorlig hændelse, fortæller Jan Mainz.

Regionsrådsformand Ulla Astman kommer i aften i TV2 Nord-studiet og forklarer mere om den nye handlingsplan. 

Det undersøgte Region Nordjylland - og det kom man frem til:

 • 12 hændelser med drab blev identificeret
 • I 8 af 12 forløb blev der idømt foranstaltning efter straffelovens §§ 68-69
 • I 5 af 12 forløb havde Politiet på forhånd havde kendskab til borgeren
 • I 3 af 12 forløb var borgeren hverken kendt af Politi eller Psykiatri forud for hændelsen
 • Af de 9 forløb, hvor Psykiatrien havde kendskab til borgeren inden hændelsen, havde 4 aktive forløb i Psykiatrien, 4 havde haft en enkeltstående kontakt til psykiatrisk skadestue, og en var afsluttet fra Psykiatrien flere måneder forud for hændelsen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed har undersøgt 2 forløb, hvor der ikke blev rejst kritik
 • Der er brug for særlig opmærksomhed, når flere sektorer er involveret i patientforløb
 • Gennemgangen har identificeret en række områder i samarbejdet, som der skal øget fokus på

 

Fokusområder for det fremtidige samarbejde:

 • Kommunikation på tværs af sektorer
 • Intensivering af PSP-samarbejdet
 • Deling af personfølsomme data på tværs af sektorer
 • Fokus på øget voldsrisiko
 • Støtte til pårørende
 • Rådgivning på tværs af sektorer
 • Anvendelse af psykiatriloven og øvrig lovhjemmel vedrørende frihedsberøvelse