100 nye forskere på AAU-fakultet

I de kommende dage og uger opslås der på Aalborg Universitet 100 nye Ph.D.-stillinger på de ingeniør-, natur og sundhedsvidenskabelige områder. Derudover lover Dekan Frede Blaabjerg en fordobling på få år.

<b>Fordobling</b>
De kommende års mål for, hvor mange unge forskere Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil uddanne, er klar.

<b>Opslås i denne uge</b>
Dekan Frede Blaabjerg gør klar til en fordobling af antallet Ph.D.-stillinger frem mod 2010, og allerede i de kommende dage og uger opslås intet mindre end 100 af de eftertragtede forskerstillinger.

- I løbet af en kort årrække skal vi her på fakultetet kunne give forskeruddannelser til op mod 700 unge talenter, og vi skyder den nye plan i gang ved at opslå den første store pulje af stillinger i løbet af få dage, forklarer Frede Blaabjerg.

<b>75 virksomheder skal bidrage</b>
Finansieringen af de mange nye stillinger sker i samarbejde med eksterne parter.

Hele 75 virksomheder bidrager med såkaldt industriel medfinansiering, og derudover betales investeringen af anden offentlig finansiering, blandt andet gennem de ekstra midler til forskning, som de danske universiteter for nylig er blevet tilført.

<b>Samarbejdspartnere</b>
Den store saltvandsindsprøjtning vil sætte ekstra skub i forskningen og give mulighed for at tilføre samarbejdspartnere og omverden vigtig ny viden, hvilket er en af årsagerne til, at det er muligt at søsætte den ambitiøse plan.

- Vi uddanner hver år mange dygtige kandidater inden for både de nye fagområder og de mere klassiske natur- og ingeniørvidenskabelige områder, men vi kan også mærke, at virksomhederne i stigende grad efterspørger Ph.D.'ere med en længere, specialiseret viden.

Derfor sætter vi nu skub i en udvikling, der kun vil blive tydeligere i de kommende år, siger dekanen.

<b>350 ph.d.-studerende i dag</b>
I dag har Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet knap ca. 350 Ph.D.-studerende fra hele verden, og fordoblingen af forskeruddannelserne vil ligeledes give plads til både danske kandidater og talenter fra udlandet.

<b>Fra 1200 til 2400</b>
Regeringens målsætning er, at antallet af Ph.D.-pladser i Danmark skal øges fra 1200 til 2400.

Forsiden lige nu