LIGE NU:

11 millioner på vej til projekter i landdistrikter

Seks nordjyske projekter er blandt de 44 udvalgte, som får del i støtte til landdistriktsmidler.

Der er nu sat navn og beløb på de mange projekter, som Erhvervsministeriet støtter med 11 millioner kroner. Heraf er de seks nordjyske. 

- Jeg er glad for at se, at der igen i år har været rift om puljen og også rigtig mange gode og perspektivrige projekter i ansøgerfeltet. Og jeg er glad for at kunne give ildsjæle over hele landet støtte til at føre deres projekter ud i livet og muligheden for at eksperimentere med nye veje til at skabe levedygtige lokalsamfund og udvikling i hele Danmark, siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

- Det har endnu engang været meget inspirerende at se de mange gode idéer og projekter, som spirer i landdistrikterne. Det er jo et privilegium at have så mange kvalificerede projekter at vælge imellem. I udvalget har vi lagt vægt på at fordele midlerne, så de understøtter mange forskellige typer af projekter, som vi tror på kan være med til at skabe liv og virkelyst i landsbyer rundt om i hele Danmark. Jeg glæder mig til at følge udviklingen, siger formanden for det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen, Grethe Saabye.

Projekterne er udvalgt af det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen, der ud over formand Grethe Saabye består af Marie Louise Friderichsen, Finn Jorsal og Jan Bendix.

Følgende nordjyske projekter har fået støtte: 

- Projektkoordinator til Hanstholm, Hanstholm Rådet, Thisted Kommune - 250.000 kroner: 
Hanstholm Rådet er en frivillig forening dannet efter en række møder med deltagelse af repræsentanter fra en stor del af Hanstholms foreninger. Rådet har udgivet udviklingsplaner for Hanstholm, og er med i en række udviklingssamarbejder. Projektets formål er at ansætte en deltidsprojektkoordinator til at planlægge, samle og udføre projekter i handlingsplanerne "Toppen af Thy" og "Hanstholm og Havnen". Koordinatoren skal sikre, at områdets udviklingstiltag bliver koordineret, så planerne bliver gennemført så hurtigt og effektivt som muligt.

- Kystsporet - levende lokalsamfund og turismeudvikling, Vækst Jammerbugt, Jammerbugt Kommune - 350.000 kroner: 
Projektet vil etablere det 220 km lange Kystspor, som Danmarks længste vandre-, ride- og MTB-rute. Formålet er at udvikle den naturbaserede turisme i området og dermed skabe grundlag for produktudvikling og vækst i turismeerhvervet samt at aktivere Kystsporet som et aktiv for de omkringliggende lokalsamfund. Der arbejdes i to spor: Turismesporet, der skal understøtte turismeerhvervet i at realisere Kystsporets kommercielle potentialer fx med udvikling af fælles brand, webplatform og konkrete forretnings- og produktudviklingsforløb. Civilsamfundssporet fokuserer på dialog med lokalsamfund langs ruten og de udviklingstiltag, som disse ser i forbindelse med Kystsporet. Resultaterne af projektet er en digital og visuel profil for kystsporet, 25 turistvirksomheder har arbejdet med egen forretningsudvikling, 3 nye turismevirksomheder er etableret, 15 nye turismeprodukter er lanceret af lokale virksomheder og 5 udviklingsinitiativer er igangsat af borgere i lokalsamfund

- Strandet havplast, Strandet IVS, Thisted Kommune - 348.370 kroner: 
Med base i Vorupør vil STRANDET Lab sætte fokus på udfordringerne med havplast på den jyske vestkyst. Her vil Strandet Lab bidrage til at holde strandene rene og samtidig vise, at havplasten kan vendes til en ressource. I et laboratorium og showroom skal der udvikles nye plastikkompositioner, der gør affaldsplastikken til en ressource. Plastikken indsamles i første omgang fra strandene i Thy, hvor der skal gennemføres strandrensninger sammen med foreninger, skoler og lokale frivillige. Samtidig formidles viden om plastikforurening. Målet er månedlige lokale strandrensninger, 1-2 månedlige open-labs workshops/oplæg, optimeret håndteringsproces, design og test af min. 4 designprodukter.

- Afprøvning og implementering af nye samarbejdsformer i socialt ansvarlige virksomheder i Vendsyssel, der får unge i uddannelse og arbejde, Vendsyssel Nu, Hjørring Kommune - 250.000 kroner: 
Projektet har til formål at fremtidssikre adgangen til kvalificeret arbejdskraft i Vendsyssel. Socialt ansvarlige virksomheder og civilsamfund skal udvikle og afprøve nye samarbejdsformer og metoder, der kan hjælpe (udsatte) unge videre i uddannelse og arbejde. Målet er at få skabt praktikpladser, lærlingejobs og regulære jobs. Målsætningerne er at 40-50 virksomheder involverer sig i projektet og kommer til at arbejde med ca. 100 unge. Erfaringerne fra projektet formidles via en midtvejskonference i Hjørring og Frederikshavns Kommuner og en afslutningskonference i Jammerbugt og Brønderslev. 

YouTopia - en YouTube-festival i Thy, DemokraTour, Thisted Kommune - 112.350 kroner: 
Projektet ønsker at samle viden og erfaring til en model, der kan bruges til at engagere flere unge i samarbejder med kommunale aktører og derved på sigt skabe flere tilbud til unge i Thisted Kommune. Modellen skal udvikles under et konkret arbejde med at udvikle, planlægge og afholde en gratis Youtube-festival i Thy over to dage og en række kreative workshops for både unge og "voksne" (lærer, forældre), der sætter youtube til debat. Som en del af projektet indgår kompetenceudviklende workshops for de unge, der skal bidrage med deres frivillighed til at skabe og afvikle festivalen. Op til festivalen vil der være tilbud til skoler om oplæg og workshops, hvor elever kan få styrket deres mediekritiske briller. Projektets erfaringer samlet op i en samarbejdsmanual, der kan bruges i forbindelse med andre arrangementer både i og udenfor kommunen. 

Havne som udviklingsdynamo i udkantsområder, Aalborg Universitet, 9000 Aalborg - 600.000 kroner: 
Center for Mobilitet & Urbane Studier sætter med projektet fokus på de danske erhvervshavne og havnebyer og deres potentiale for fremtidig erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i de danske landdistrikter. Projektet vil identificere både positive og negative erfaringer med havneudvikling i forskellige danske havneområder for derigennem at opbygge en mere generel forståelses af havne som mulige udviklingskatalysatorer for erhvervsudvikling i udkantsområder. Projektet undersøger ti danske havne, som har eller fornylig har haft internationale færgeruter, og udvikler en metode med kombination af statistik, dokumentstudier, luftfotos/kort og fysisk-rumlige stedsanalyser til at analysere udviklingspotentialerne mellem by og havn i havnebyer. Et komparativt studie på tværs af de ti cases fører til projektets generelle pointer. De ti havne får hver især en vidensrapport med bud på mulige udviklingsstrategier, og på baggrund af havneundersøgelserne udvikler projektet et generaliseret, webbaseret strategisk beslutningsstøtteværktøj, som stilles til rådighed for aktører, der ønsker at arbejde med erhvervshavne som ramme for lokal udvikling.