12% flere til AAU

12% flere har søgt Aalborg Universitet på kvote 2 i år, i forhold til sidste år.

<b>Flere til AAU</b>
Aalborg Universitet har oplevet en markant stigning i ansøgertallet for kvote 2-ansøgere (ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet eller ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller samtale).

<b>Faldt året før</b>
Antallet af 15. marts-ansøgninger (kvote 2) til universitetsuddannelser er efter et fald mellem
2007 og 2008 steget med 23 procent fra 2008 til 2009, og er dermed næsten kommet op på det historisk høje niveau fra 2007.

<b>Grov strømpil</b>
Det skal bemærkes, at en vækst i antal 15. marts ansøgninger ikke nødvendigvis fører til en tilsvarende vækst i det samlede antal ansøgninger.
Der er alene tale om en grov strømpil for den forventede udvikling i antallet af ansøgninger.

<b>Ændret søgemønster</b>
Årsagen er, at den aktuelle udvikling kunne skyldes ændrede søgemønstre hos ansøgerne, sådan at en højere andel af ansøgerne i år har valgt at søge 15. marts.
Om det er tilfældet, kan først afgøres, når det samlede ansøgningstal kendes til sommer.
Årsagen er også, at ansøgningerne indberettes løbende til den koordinerede tilmeldings sekretariat.

Opgørelsen påvirkes derfor også af valget af opgørelsestidspunkt de enkelte år.

<b>Størst stigning i Århus og København</b>
Den største stigning i 15. marts ansøgninger ses på Aarhus og Københavns Universiteter, som i år har modtaget over en tredjedel flere 15. marts-ansøgninger i forhold til sidste år.

2008 2009 Ændring

Københavns Uni. 3.058 4.120 +35 %
Aarhus Universitet 1.961 2.722 +39 %
CBS 1.799 1.998 +11 %
Syddansk Universitet 1.116 1.238 +11 %
RUC 708 642 -9 %
Aalborg Universitet 473 532 +12 %
DTU 122 146 +20 %
IT-Universitetet 32 43 +34 %

I alt 9.269 11.441 +23 %