LIGE NU:

16-årig fik fire år for dødsvold

16-årig havde ikke til hensigt at dræbe og slap med fire års fængsel for dødsvold for at smadre 48-årig mand ved Aalborg Stadion.

For første og sidste gang var der antydning af et lille smil på læben, da den 16-årige Aalborg-dreng Rasmus Popenda med et håndtryk sagde farvel til sin forsvarer i retten i Aalborg fredag middag.

Han var netop idømt fire års fængsel for vold med døden til følge - og slap dermed for en drabsdom for at maltraktere en helt tilfældig 48-årig mand til døde med spark og tramp på hoved og krop. Det skete en tidlig morgen ved Aalborg Stadion i oktober i fjor.

Et par timer forinden havde nævningetinget afvist at dømme drengen for drab, og der var antydning af lettelse i drengens ansigt, da han inde i retten tog sig tid til at kramme flere veninder, sin far, mens moderen til sidst fik et afmålt knus. Drengens forældre blev skilt, da han var to år, og han er vokset op hos sin alkoholiserede mor med særdeles ustabil skolegang, skoleskift og med misbrug af alkohol og stoffer. En mentalerklæring gør ham egnet til almindelig straf, og han var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket, omend påvirket af alkohol og amfetamin. Om drengen i længden kan være tilfreds vides ikke, for skyldsspørgsmålet kan efter de nye regler for nævningesager i byretten ankes til landsretten. Anklageren Anette Abildgaard sagde, at hun naturligvis tager til efterretning, at der ikke var flertal for at dømme for drab. Nu skal dommens præmisser nærlæses. Efterforskningen har vist, at der var basis for en drabstiltale, og grundlaget herfor er bestemt ikke svækket under domsforhandlingen, sagde Anette Abildgaard til Ritzau.

Hun brugte ikke ordet overrasket, men med sin udtalelse antydede, at en anke kan være nærliggende. Trods frifindelsen for drab var anklagerens strafkrav for dødsvold helt oppe i det røde felt, nemlig ikke under syv års fængsel, mens forsvareren, Kristian Mølgaard, syntes en straf på tre til tre et halvt år var passende.

I deres procedurer kunne ingen af parterne finde fortilfælde, hvor en dreng på kun 15 år, er dømt i en lignende grov sag. Unge under 18 år kan maksimalt få otte års fængsel for drab og seks år for dødsvold, men i denne sagde indgik også det grove røveri mod manden med det sølle udbytte på 15-20 kroner.

Retsformanden Mogens Christensen sagde, at der ved strafudmålingen i vid udstrækning var taget hensyn til den tiltaltes unge alder. Ved afgørelsen om skyld stemte de tre juridiske dommere og to af de seks nævninger for at frifinde for drab. De fandt det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at drengen havde til hensigt at dræbe, ligesom der blev henvist til, at der ikke var brugt våben. Endvidere fremgår det af kendelsen, at den dømtes videre adfærd med at fremvise videoklip til sine kammerater af offeret ikke "kan tillægges væsentlig betydning ved bedømmelsen af hans forsæt" Fire nævninger mente, at der skulle dømmes for drab, men da der skal være flertal både blandt de juridiske dommere og de seks nævninger, så blev resultatet en dom for dødsvold. Ved strafudmålingen var der ni stemmer for fire års fængsel, to stemmer for fire et halvt års fængsel og en stemme for syv års fængsel. Ved strafudmålingen har de juridiske dommere hver to stemmer.

/ritzau/