LIGE NU:

20 måneders ventetid på handicapbiler

Frederikshavn Kommune overholder ikke loven, når der kan gå op til 20 måneder før borgerne kan få bevilliget en handicapbil.

Bunken af sager fra folk, der søger kommunen om tilskud til en handicapbil, har hobet sig op siden årsskiftet, da kommunerne overtog opgaverne fra Nordjyllands Amt.

Amtet overdrog dengang også en stor stak ubehandlede sager. Disse sager blev der i amtets sidste levetid ikke behandlet på grund af langvarig sygdom blandt sagsbehandlere.

- Situationen er den, at vi vidste, vi ville overtage opgaverne fra amtet, og det er uheldigt, at Frederikshavn kommune ikke er kommet i gang, siger medlem af sundhedsudvalget i Frederikshavn, Lars Møller (Venstre).

Kommunen har med de lange ventetider for opstart af sager og dermed samlet sagsbehandlingstid ikke fuldt ud leve op til Retsikkerhedslovens bestemmelser om "at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp i så fald hvilken".

- Man kommer til at tænke på før Murens fald, da borgerne i Østtyskland skulle vente syv år på at få en Wartburg, det havde jeg ikke drømt om ville kunne ske i Danmark, men det her leder tankerne derhenad, tilføjer Lars Møller (Venstre) og fastslår, at han på ingen måde kan acceptere de lange ventetider de mennekser, der står og mangler en bil samtidig med, at de har et handicap, udsættes for.

På tirsdag drøfter politikerne i sundhedsudvalget problemstillingen, og der lægges op til, at der straks ansættes en ekstra fuldtidsansat sagsbehandler, ligesom forvaltningen foreslår politikerne, at kategorisere ventelisterne i tre pulje. På den måde vil hastesager, hvor eksempelvis borgere, der er afhængig af bil for at kunne fastholde et job, vil kunne få sagerne behandlet hurtigt.

Siden årsskiftet er 38 nye sager om handicapbil kommet til i Frederikshavn kommune - mens kommunen har overtaget 48 gamle sager fra amtet.