LIGE NU:

236 låne-millioner bliver i Nordjylland

Ny skole, nyt børnehus og masser af renoveringer er blandt de projekter, der er penge til. Se projekterne her.

Læs om projekterne her

Der er tale om kommunale lånetilsagn, der er overført fra 2012 til 2013. Det er økonomi- og indenrigsminister Margrete Vestager (R), der har godkendt, at kommunerne overfører pengene.

Det betyder, at planlagte anlægsprojekter kan gennemføres - også selvom pengene ikke blev brugt i 2012.

Følgende nordjyske projekter har fået overført lånedispensationer:

Morsø:

Ny skole på Sydmors, Hvidbjerg Skole, nedrivning af gymnastiksal på MC Holm Skolen, køb og renovering af bygning til MC Holm Skolen, etablering af boldbaner, Erslev Afklaringscenter og opførelse af cykelskure.

I alt: 102.481.000 kr.

Thisted:

IT-infrastruktur, servicearealer ved to institutioner samt nyt børnehus som følge af strukturtilpasning.

I alt: 3.111.000 kr.

Brønderslev

Strukturtilpasning på dagtilbudsområdet, arbejdsmiljø og renoveringer på daginstitutionsområdet samt servicearealer til nyt plejecenter.

I alt: 7.985.000 kr.

Frederikshavn

Helhedsplan for dagtilbudsområdet, renovering af Ørnevejens Skole, lægehuse/sundhedshuse- og ældreboliger.

I alt: 15.800.000 kr.

Vesthimmerland

12 kvalitetsfondsprojekter og syv anlægsprojekter på det ordinære anlægsområde.

I alt: 46.472.000 kr.

Rebild

Bavnebakkeskolen, fritidsfaciliteter og haller, moderniseringsplan for daginstitutioner, Mastruplund Ældrecenter og løbende renoveringer af servicearealer på ældrecentrene.

I alt: 12.500.000 kr.

Mariagerfjord

Tilbygning af tre skoler samt by- og havneplansprojekter i Hobro, Hadsund og Mariager.

I alt: 6.799.000 kr.

Jammerbugt

Aabybro Skole, projekter på skoleområdet og projekt vedrørende veje og dæmning.

I alt 33.300.000 kr.

Hjørring

Ombygning af Emmersbæk Børnehave og Sindal Børnehave.

I alt: 7.776.000 kr.