25 millioner til vindmølledesign

"Windscanner.dk" har modtaget 25 millioner kroner fra Videnskabsministeriet till et forskningsprojekt. Det bliver en facilitet, som kan medvirke til at udvikle det eksisterende vindmølledesign, således at en endnu mere effektiv udnyttelse af vindens energ

<b>200 millioner fordelt</b>
Videnskabsminister Helge Sander bevilger 200 mio. kr. til ni nationale infrastrukturprojekter, som skal give mere energieffektive vindmøller og styrke nanovidenskab, arvestudier, sundhedsvidenskab, materialestudier og historisk-administrative studier.

<b>25 millioner til Windscanner.dk</b>
Af disse 200 millioner kroner, har projektet "Windscanner.dk" modtaget de 25 millioner.

<b>En forskningsfacilitet</b<
Windscanner.dk er en ny flytbar, laser-baseret forskningsfacilitet, der skal give forskere detaljerede målinger til bedre forståelse af turbulente strømninger og deres vekselvirkninger med vindmøller og det omgivende landskab.

<b>Optimal udnyttelse af vind</b>
Denne forståelse er en vigtig forudsætning for optimal udnyttelse af vindens energi. Ved hjælp af nye laser-teknikker kan disse målinger nu med stor nøjagtighed foretages fra jorden, hvilket resulterer i helt nye forsknings- og udviklingsmuligheder.

<b>Vindens rumlige og tidslige struktur</b>
Lasermålinger omkring en mølle i drift vil give detaljerede oplysninger om vindens rumlige og tidslige struktur, som ikke før har været tilgængelige.
Disse data kan derefter bruges til gennemgribende forbedringer af vindmølledesign. I sidste ende vil dette resultere i billigere, bedre og sikrere vindmøller.
Vindvektorer i tre dimensioner vil med vindscanner faciliteten kunne måles omkring møller I drift både foran og bagved møllen samtidigt, og fra op til 500 målepunkter i rotor planen hvert sekund. Disse målinger muliggør design og udvikling af endnu bedre og større vindmøller, og kan derved medvirke til, at fastholde dansk førerskab på det hastigt voksende marked for vindenergi.

<b>Dannes et konsortium</b>
I forbindelse med etableringen af windscanner.dk forskningsfaciliteten vil der blive dannet et konsortium med medlemmer fra industrien og universiteterne.

<b>Prøvestation ved Høvsøre</b>
Den mobile scanner vil organisatorisk høre hjemme ved Prøvestationen for Store Vindmøller ved Høvsøre, hvor mange vindmøllefabrikanter allerede i dag tester deres store møller.

Forsiden lige nu