Gåture i skoven kan hjælpe mennesker med demenssygdomme. Foto: Kenny Eggert Nielsen

2,8 millioner kroner på vej til nordjyske friluftsprojekter

Friluftsrådet har bevilget 12 millioner kroner til projekter, der skal bringe naturen tættere på borgerne. Tre af millionerne går til nordjyske projekter.

Otte nordjyske friluftsprojekter har modtaget økonomisk støtte fra Friluftsrådet, som netop har uddelt ikke mindre en 12 millioner kroner til 47 projekter på landsplan. 

Friluftsrådet ønsker med bevillingerne at fremme projekter, som er med til at skabe fællesskab og livskvalitet i lokalsamfund med friluftslivet som omdrejningspunkt. Det er primært foreninger, borgergrupper og natur- og friluftsorganisationer, som står bag de projekter, der har fået tilskud. 

Flere SUP-projekter har fået støtte.  Foto: TV MIDT / VEST

Især det blå friluftsliv træder frem i mange af de projekter, der har fået støtte. Mange af projekterne sigter mod at udvikle naturformidling og friluftsliv ved kysten, havnene og på vandet. 

- Vandet og kysten er en vigtig del af den danske natur, og det er dejligt at se, hvordan så mange projekter vil udbrede aktiviteter på eller i vandet og formidle havets natur, så flere får øjnene op for, hvad der sker under overfladen, siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

I Nordjylland har rådet fundet otte projekter egnede til at modtage støtte. Økonomisk topscorer er Fonden Hedehusene, som modtager 800.000 kroner til et projekt, der skal bringe ensomme og socialt udfordrede unge ind i konstruktive fællesskaber. 

Men også projekter om naturformidling, SUP-aktiviteter for skolebørn, nye oplevelsesområder, nye shelters og naturforløb for folk med stress er blevet tilgodeset. 

Søg tilskud til din idé

Har du en god idé til et projekt, der skaber bedre muligheder for friluftsliv og øger naturforståelse? Så søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. 

Du kan søge om tilskud projekter, der falder under følgende temaer:

 • Flere ud i den nære natur: Tilskud til projekter, der skaber nye og bedre muligheder for friluftsliv i den nære natur og styrker det lokale engagement. Der er i alt afsat tre millioner kroner til temaet, og der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 500.000 kroner. Alle kan søge. Der gives prioritet til projekter, hvor frivillige foreninger er den drivende kraft.
 • Bedre forståelse af naturen: Tilskud til projekter, der aktivt formidler naturen og styrker naturforståelsen for specifikke målgrupper. Der er i alt afsat tre millioner kroner til temaet, og der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 500.000 kroner. Alle kan søge - dog ikke privatpersoner. Der gives prioritet til projekter, hvor frivillige foreninger er den drivende kraft.

Der er ansøgningsfrist 1. juni 2019. Læs mere på friluftsraadet.dk/tilskud

De otte nordjyske projekter, der modtager støtte fra Friluftsrådet: 

 • Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring Kommune, 430.000 kroner: Tilskud til videreudvikling af naturforløb for kronikere, borgere med stress, angst og depression samt opstart af nye forløb for ældre, herunder borgere med lettere demens. Konkret naturformidling og oplevelser i naturen skal bidrage til at forbedre deltagernes sundhed og livskvalitet. Til udgifterne til løn til naturvejleder. Projektet sker i samarbejde med kommunens projekt "Sundhed i naturen", lokalafdelingen af ASF-Dansk Folkehjælp og Ældresagen, aktivitets- og sundhedscentre, socialpsykiatriske tilbud, frivillig-huse samt museets frivillige. I forhold til projekt "Sund i naturen" bidrager dette projekt særligt med at udvikle brugen af naturformidling som redskab i sundhedsindsatsen. De ældre borgere præsenteres for Landbrugsmuseet frivilliggrupper med henblik på eventuel egen deltagelse. Der vil årligt være mindst 400 deltagere. Der gennemføres en brugerevaluering i form af spørgeskemaer. Projektet udvikler og afprøver forløb og metoder, der fortsat vil kunne anvendes efter den toårige projektperiode.
   
 • Fonden Hedehuset, Mariagerfjord Kommune, 800.000 kroner: Tilskud til projekt der gennem naturoplevelser skal bringe ensomme og socialt udfordrede unge ind i konstruktive fællesskaber. Der etableres et naturnetværk for unge i kommunen, tilbydes naturvejledning til specialklasser samt afvikles friluftspædagogiske aktiviteter for brugere af opholdssteder og botilbud. De udviklede tilbud og aktiviteter forankres i de eksisterende kommunale systemer i Mariagerfjord kommune. Der tilknyttes følgeforskning gennem VIA University College Aarhus. Der udarbejdes en operationel manual målrettet naturvejledere og andre fagfolk, der skal inspirere til, hvordan de kan udnytte deres rammer og færdigheder som resurse ind i socialt arbejde. Manualen vil desuden indgå på VIA University Colleges pædagogiske uddannelser. Projektets resultater og erfaringer udbredes via netværk, temadage målrettet naturformidlere, fagfolk og kommuner, artikler i fagblade samt oplæg på konferencer.
   
 • Nellemanns Haves Venner, Frederikshavn Kommune, 200.000 kroner: Tilskud til etablering af aktivitetsplads, der skal gøre den 6 hektar store have mere attraktiv for alle aldre. Til udgifterne til borde-/bænkesæt, sansesti, hængekøjer, ovn, pizzagrill og bålsteder. Der er gratis og offentlig adgang. Frivillige deltager i planlægning og vedligehold. Det årlige besøgstal forventes fordoblet over de kommende år fra de nuværende cirka 20.000. Der er stor efterspørgsel på projektet fra lokale borgere, foreninger og institutioner.
   
 • SUP Sæby, Frederikshavn Kommune, 145.000 kroner: Tilskud til oprettelse af tilbud om SUPaktiviteter for skoleklasser m.fl. Til 70% af udgifterne til SUP-udstyr, ledsagerbåd mv. Projektet drives af frivillige kræfter og i samarbejde med de lokale skoler og friluftsforeninger. Projektet sætter friluftsliv og læring om natur, hav og vejr på skoleskemaet.
   
 • Foreningen Glarborgen, Jammerbugt Kommune, 350.000 kroner: Tilskud til etablering af 3 hektar stort aktivitetsområde i den privatejede Øland Skov. Til udgifterne til borde-/bænkesæt, bålsted, bro, trætop-huse og infotavler. Projektet er baseret på frivilligt arbejde. Projektet skaber nye muligheder for aktivitet for en bred målgruppe, særligt børn og unge. Området er offentligt tilgængeligt, og foreningen har indgået tinglyst aftale med lodsejer om tidsubegrænset brugsret til området
   
 • Foreningen for Ejerslev Havn, Morsø Kommune, 500.000 kroner: Tilskud til udvikling af friluftslivet ved Ejerslev Havn. Projektet skaber adgang fra havnen ind til lagunen for mindre både, havkajakker, SUP-boards mv. Til udgifterne til hollænderbro, bålhytte med sheltere samt flydebroer til lagunen. Frivillige deltager i projektets gennemførelse og vedligehold. Området er offentligt tilgængeligt. Projektet forbedrer adgangen til lagunens særlige natur med molerskrænter og derved god synergi med de lokale udstillinger om moler og fossilfund.
   
 • Ydby Håndværker og Borgerforening, Thisted Kommune, 315.000 kroner: Tilskud til etablering af aktivitetsområde i Mølleåparken. En "børneskov" indrettes med stier, "løb om kap med dyrene", rafter til hulebygning, dyrespor i stubbe, indhegning, vandeksperimentarium ved bæk mv. Der opføres en bålhytte med formidlingstavler, multtoilet og blomstereng. Området er offentligt tilgængeligt. Der indgår frivilligt arbejde i planlægning, gennemførelse og vedligehold. Ved projektets afslutning indsendes en kort opsamling på erfaringerne fra projektet, herunder hvilke indsatser, der er gjort for at nå de prioriterede målgrupper (socialt udsatte samt børn og voksne med særlige behov).
   
 • Kulturbrugsen, Aalborg Kommune, 50.000 kroner: Tilskud til udstyr til aktiviteter på og ved Limfjorden for lokale borgere, skoler m.fl. Til udgifterne til SUP-udstyr og fiskegrej. Projektet gennemføres af frivillige. Foreningen opsætter information og afholder introkurser om sikkerhed på vand. Udstyret kan bookes af alle via foreningens hjemmeside. Udlån sker mod betaling af et symbolsk beløb, der sikrer vedligehold.