3000 timers ekstra undervisning til pædagogstuderende

Foto: Anders Hestbek

De kommende år vil pædagogstuderende på Professionshøjskolen UCN få ekstra tid med undervisere. Det betyder mere feedback og mere undervisning.

Pædagoguddannelsen får en efterspurgt saltvandsindsprøjtning, når en ekstrabevilling fra regeringen gør det muligt at øge antallet af timer, hvor de studerende er sammen med en underviser.

På UCN forventer uddannelseschef Anne Krogh, at det vil kunne mærkes for alle studerende på tværs af semestre. Det skriver UCN i en pressemeddelelse.

- Vi har valgt at bruge de ekstra midler på aktiviteter, som kan mærkes direkte hos de studerende. Målet er at sikre, at de studerende bliver endnu bedre til at udføre det pædagogiske arbejde, og det kræver andet og mere end teori, siger Anne Krogh.

Det betyder i praksis, at UCN fra forårssemestret 2020 tilrettelægger flere forløb med blandt andet feedback. Eksempelvis vil der i forbindelse med praktikeksamen være individuel feedback, ligesom der vil være flere timer med undervisere tilknyttet på områder, hvor der er i dag er studiedage, hvor de studerende skal arbejde selvstændigt eller i grupper med deres læring.

- Vi er i gang med at ansætte flere undervisere, så vi kan løfte opgaven med flere samværstimer, som dækker over både klassisk holdundervisning samt individuel- og gruppefeedback, siger Anne Krogh.

De nye aktiviteter omfatter i alt 3.360 timer årligt. Timerne er fordelt på 10 nye studieforløb over hele uddannelsen. Eksempelvis vil 1. semester studerende møde to helt nye ekstra forløb.

- De nye forløb giver os samtidig mulighed for at udvikle de studerendes kompetencer inden for det kreative og musiske, hvilket har været et ønske fra både de studerende selv og fra børnehaver, institutioner med videre, lyder det fra Anne Krogh.

Der er givet en ekstrabevilling på i alt 127,5 millioner kroner, hvoraf cirka 11 millioner går til UCN, der uddanner pædagoger i Aalborg, Thisted og Hjørring. Midlerne skal bruges i 2020-2022.

Positivt med varigt løft

Uddannelseschef Anne Krogh ser frem til det øgede timeantal i de kommende tre år.

Og fra 2023 er der afsat endnu flere millioner til uddannelsen. På finansloven er der afsat 43 millioner kroner til et såkaldt taxameterløft af pædagoguddannelsen. Det betyder, at der kommer flere midler til uddannelse per enkelt studerende.

- Pædagoguddannelsen er økonomisk presset, og det er derfor et nødvendigt løfte, som vi nu kan give uddannelsen på nogle af de centrale områder nemlig undervisningstimer og feedback. Med det nye taxameterløft får vi midler, der svarer til taksten per studerende på eksempelvis læreruddannelsen, hvilket giver os nogle muligheder, som vi ikke har i dag, siger Anne Krogh.

Vigtigt med underviserkontakt

Katrine Juel Dyhrberg er pædagogstuderende på 6. semester. Hun er er repræsentant i uddannelsesudvalget på UCN’s pædagoguddannelse. Hun håber, at de nye tiltag giver mulighed for, at de pædagogstuderende bedre kan udvikle sig fagligt.

- Vi har hungret efter mere feedback og ønsket større kontakt med vejledere under vores praktik, så det er meget positivt med de nye forløb. Det er vigtigt med mere interaktion med vores undervisere både i praktik og på UCN, så vi som studerende kan udvikle os gennem hele vores uddannelse. Vi har et ønske om, at det er de samme undervisere, vi møder gennem vores uddannelse, og det ikke bare bliver et samvær med hvem som helst. Det skal give mening for os studerende, og ikke kun se godt ud på papiret, siger hun.

Katrine Juel Dyhrberg understreger vigtigheden af, at indsatsen bliver evalueret undervejs på en måde, hvor de studerende bliver inddraget.

 

Forsiden lige nu