Foto: Thomas Gaardsmand

35 millioner til nye læge – og sundhedshuse i Nordjylland

Nordjylland får nu omkring 35 millioner kroner til at oprette nye læge – og sundhedshuse, der skal give patienterne kortere vej til bedre behandlinger.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fordeler nu 200 millioner kroner til kommunale læge – og sundhedshuse over hele landet. Heraf får Nordjylland omkring 35 millioner kroner.

Pengene er første uddeling af i alt 800 millioner kroner, som regeringen har afsat til læge – og sundhedshuse over de kommende fire år som et led i en større reform af sundhedsvæsenet.

- For patienterne betyder læge – og sundhedshusene, at der bliver kortere vej til deres behandling, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby og fortsætter:

- Det giver jo ikke mening, at en ældre patient med KOL skal ud på en lang og besværlig tur til et sygehus, hvis behandlingen i stedet for kan foregå på et lokalt sundhedshus, der ligger langt tættere på patientens hjem.

Den præcise fordeling af, hvordan pengene fordeles og hvor der kommer nye sundheds – og lægehuse i Nordjylland offentliggøres i starten af næste uge.