35 professorstillinger til nyt institut ved AAU

Foto: TV2/Nord

AAU på vej til et nyt institut. Det sundhedsvidenskabelige Fakultet har bedt universitets ledelse om etablering af et Klinisk Institut. Det vil på sigt give 35 professorstillinger.  

Ledelsen hos Aalborg Universitet skal på deres møde 14. februar, tage stilling til et forslag om at etablere et Klinisk Institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Etableringen af det nye institut skal ses i sammenhæng med etableringen af Aalborg Universitetshospital og kandidatuddannelsen i medicin.

Hvis ledelsen siger god for det, vil instituttet bl.a. få til opgave at opbygge, udvikle og drive forskning indenfor ca. 37 forskellige kliniske specialer.

Der skal i givet fald ansættes ca. 10 kliniske professorer i indeværende år. Inden 2014 skal der være ansat i alt 35 professorer. Dertil kommer lektorer, ph.d.-studerende samt teknisk-administrativt personale.

Rent fysisk vil instituttet blive placeret på Aalborg Sygehus Syd.

Forsiden lige nu